OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109Pozrite si všetky kontrolky na rôznych
prístrojových paneloch 3 99.
Žiarovka ukazovateľa smeru
O svieti či bliká zeleno.
Krátko sa rozsvieti
Parkovacie svetl

Page 112 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkySvieti zeleno
Bezpečnostný pás je zapnutý.
Bliká žlto
Bezpečnostný pás sa odopol.
Zapnutie bezpečnostného pásu 3 57.
Airbag a predpínače
bezpečnostných

Page 113 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111U naftových motorov je proces
čistenia odlučovača pevných častíc
potenciálne nemožný.
Neodkladne vyhľadajte pomoc v
servise.
Bliká, keď beží motor Poruch

Page 114 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyRadenie rýchlostí
Keď sa odporúča preradenie na vyšší alebo nižší prevodový stupeň z
dôvodov úspory paliva, zobrazí sa R
alebo S spolu s číslom vyš

Page 115 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113Ak sa rozsvieti počas chodu
motora
Zastavte, vypnite motor.Výstraha
Teplota chladiacej kvapaliny jepríliš vysoká.
Skontrolujte ihneď hladinu chladiacej
kvapaliny

Page 116 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkyNevyberajte kľúč, kým sa vozidlo
nezastaví, inak by sa zámok
volantu mohol nečakane
zablokovať.
Pred návštevou servisu skontrolujte hladinu oleja 3 250.
Mál

Page 117 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115Svieti zeleno
Tempomat je aktívny. Nastavená
rýchlosť sa zobrazuje v informačnom centre vodiča.
Tempomat 3 193.
Adaptívny tempomat
Kontrolka C svieti v informa

Page 118 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvkyInformačný displej
Informačné centrum vodiča Informačné centrum vodiča sa
nachádza na prístrojovom paneli.
V závislosti od verzie a prístrojového
panelu je

Page 119 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky117
Stlačením MENU môžete prepínať
medzi hlavnými ponukami alebo sa
vrátiť z ponuky nižšej úrovne do
vyššej.
Otáčaním nastavovacieho kolieska
vyberte ved

Page 120 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 118Prístroje a ovládacie prvky●Informácie o telefóne, zobrazené
položkou Telefón, pozrite si popis
nižšie.
● Informácie navigácie, zobrazené položkou Navigácia , pozrite si
popis n