OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19alebo na voľnobeh asi 30 sekúnd,
aby nedošlo k poškodeniu
turbodúchadla.
Systém s elektronickým kľúčom
3 22.
Dlhodobé odstavenie vozidla 3 247.

Page 22 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 20
Kľúče ......................................... 20
Rádiový diaľkový ovládač ..........21
Syst

Page 23 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Potreba vymeniť batériu je
indikovaná správou v informačnom
centre vodiča 3 129.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zbe

Page 24 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáZaobchádzajte s ním opatrne,
chráňte ho pred vlhkosťou a
vysokými teplotami a nepoužívajte ho
zbytočne.
Porucha
Ak nefunguje rádiový diaľkový
ovládač centrálneh

Page 25 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Obsluha systému s elektronickýmkľúčom
Elektronický kľúč sa musí nachádzať
mimo vozidla v okruhu približne 1 m od dverí na príslušnej strane.
Odomknutie
Stlačte

Page 26 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknáStlačte tlačidlo na ktorejkoľvek
vonkajšej kľučke dverí.
Odomknú sa všetky dvere,
batožinový priestor a dvierka
palivovej nádrže.
Systém sa uzamkne, ak je splnen

Page 27 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Režim odomknutia sa dá nastaviť v
ponuke prispôsobenia vozidla na
informačnom displeji. Sú možné dve
nastavenia:
● Všetky dvere, batožinový priestor
a dvierka pali

Page 28 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, okná● Interaktívny podvozkový systémFlexRide
● nastavenia pre komfort
Uložené nastavenia sa automaticky
použijú pri nasledujúcom zapnutí
zapaľovania pomocou
naprogram

Page 29 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Ovládanie pomocou kľúča v
prípade poruchy centrálneho
zamykania
V prípade poruchy, napríklad pri
vybití akumulátora vozidla alebo
batérie elektronického kľúča, m

Page 30 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknávodiča a zamknite ich zvonku
otočením kľúča vo valci zámku.
Dvierka palivovej nádrže a dvere
batožinového priestoru sa nemusia
zamknúť.
Po uzamknutí zaistite vale