OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26251/w960_26251-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 341 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje339Sports Tourer, Country Tourer

Page 342 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 340Informácie o zákazníkoviInformácie o
zákazníkoviInformácie o zákazníkovi ...........340
Vyhlásenie o zhode .................340
REACH .................................... 344
Oprava škô

Page 343 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi341Robert Bosch Platz 1, 70839
Gerlingen, Germany
Prevádzková frekvencia: 125 kHz Maximálny výkon:
5,1 dBµA/m pri 10 m
Informačný systém Multimedia
LG Electronics
Eu

Page 344 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 342Informácie o zákazníkoviRixbecker Straße 75, 59552
Lippstadt
Prevádzková frekvencia:
24,05 až 24,25 GHz
Maximálny výkon: 20 EIRP dBm
Vysielač rádiového diaľkového
ovládača
Robert Bo

Page 345 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi343Zdvihák

Page 346 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 344Informácie o zákazníkoviPreklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Nožnicový/
skrutkový a

Page 347 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi345Vyhlásenia týkajúce sa
softvéru
Určité komponenty systému OnStar
obsahujú softvér libcurl a unzip a
ďalší softvér tretích strán. Nižšie
nájdete oznámen

Page 348 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 346Informácie o zákazníkoviPermission is granted to anyone to
use this software for any purpose,
including commercial applications,
and to alter it and redistribute it freely,
subject to the follow

Page 349 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi347alebo v spojení s ním, prípadne na
základe používania softvéru alebo
inej manipulácie so softvérom.
Okrem spôsobu uvedeného v tomto
vyhlásení nesmie byť men

Page 350 of 363

OPEL INSIGNIA BREAK 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 348Informácie o zákazníkoviknižníc, musia byť takto jasne
označené a nesmú byť nesprávne interpretovateľné ako pôvodný
zdroj. Takéto zmenené verzie
taktiež nesmú byť bez výslovné