OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26254/w960_26254-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia71Výber cieľa prostredníctvom mapy
Presuňte sa na požadovanú časť
mapy. Podržte požadované miesto
na obrazovke. Mapa sa vycentruje
okolo tohto miesta.
Červený symbol K je zobra

Page 72 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Navigácia
V prípade potreby vyberte jedno z
navrhovaných vyhľadávaných slov. Po vyplnení vstupných polí vyberte
položku Hľadať na klávesnici. Zobrazí
sa ponuka Výsledky.
Vyberte že

Page 73 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia73obľúbenej adresy zobrazte ďalšie
tlačidlá funkcií a potom vyberte
položku S alebo R.
Názov obľúbenej adresy možno
zmeniť. Otvorte zoznam obľúbených
adries, výberom polo

Page 74 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74Navigácia
Ak je aktivované navádzanie po
trase, k dispozícii sú dve rôzne karty.
Vyberte si jednu z kariet:
● Pozdĺž trasy : možné ciele na
aktuálne aktívnej trase
● V cieli : možn

Page 75 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia75Nastavenie trasy
Ak systém nájde viac ako jednu
možnú trasu, je možné vybrať
požadovanú trasu.
Výberom položky Trasy zobrazte
zoznam všetkých trás rozpoznaných
systémom. A

Page 76 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76NavigáciaSpustenie a zrušenie navádzania
po trase
Ak chcete spustiť navádzanie po
trase, vyberte po výbere cieľa položku
Prejsť v ponuke Podrobnosti 3 70.
Ak chcete navádzanie po trase

Page 77 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia77Nastavenie informácií o dopraveK dispozícii sú rôzne možnosti
týkajúce sa dopravných udalostí.
Dopravný zoznam
Dopravný zoznam obsahuje všetky
dopravné udalosti zistené syst

Page 78 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78NavigáciaAk chcete automaticky upraviť trasu
podľa nových dopravných správ,
aktivujte položku Zmeniť trasu
automaticky .
Ak sa má zobraziť potvrdenie úpravy
trasy, aktivujte položku V

Page 79 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči79Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................79
Používanie ................................... 79Všeobecné informácie
Aplikácia prechodu hlasu
informačného

Page 80 of 93

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80TelefónTelefónVšeobecné informácie.................80
Pripojenie Bluetooth ....................81
Obsluha ....................................... 83
Mobilné telefóny a vysielačky
CB ........