OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19Parkovanie9Varovanie
● Neodparkujte vozidlo na ľahko
zápalný povrch. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť zapálenie povrchu.
● Parkovaciu brzdu vždy zatiahnit

Page 22 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 20
Kľúče ......................................... 20
Rádiový diaľkový ovládač ..........21
Syst

Page 23 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Výmena batérieIhneď vymeňte batériu v prípade, žesystém už nefunguje správne aleboak sa skrátil prevádzkový dosah.
Potreba vymeniť batériu je
indikovaná správo

Page 24 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáUmožňuje obsluhu nasledujúcich
funkcií pomocou tlačidiel diaľkového
ovládania:
● centrálne zamykanie 3 26
● alarm 3 36
● poplašný systém proti odcudzeniu 3

Page 25 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Elektronický kľúč obsahuje aj funkciu
rádiového diaľkového ovládača:
● centrálne zamykanie
● poplašný systém proti odcudzeniu
● elektricky ovládané okná

Page 26 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknájednom stlačení tlačidla na
ktorejkoľvek vonkajšej kľučke
dverí.
● Jedným stlačením tlačidla na vonkajšej kľučke dverí vodiča sa
odomknú len dvere vodiča a

Page 27 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Ovládanie pomocou tlačidiel na
elektronickom kľúči
Centrálne zamykanie možno ovládať
aj pomocou tlačidiel na elektronickom kľúči.
Odomknutie
Stlačte c.Režim odo

Page 28 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, okná● Ak opakovaným používaním vkrátkom intervale preťažíte
systém centrálneho zamykania,
automaticky sa krátkodobo
preruší napájanie.
● Rádiové vlny diaľkové

Page 29 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Tlačidlá centrálneho zamykaniaZamkne alebo odomkne všetky
dvere, dvere batožinového priestoru
a dvierka palivovej nádrže z priestoru pre pasažierov spínačom na panel

Page 30 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáManuálne odomknite dvere vodiča
vložením a otočením čepele kľúča vo
valci zámku.
Ostatné dvere možno otvoriť dvojitým potiahnutím vnútornej kľučke alebo
stla