airbag Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10723/w960_10723-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Ägarmanual (in Swedish)

Page 173 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) 171
3008-2_sv_Chap05_securite_ed01-2016
Föraren ska försäkra sig om att 
passagerarna använder bilbältena på rätt 
sätt och att alla är korrekt fastspända innan 
bilen startas.
Oavsett var d

Page 182 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) AR
BG
НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦ А. Това може да п

Page 183 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017  Ägarmanual (in Swedish) LVNEK AD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA 
S P I LV E N S .
Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI v