YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 7 2022 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51805/w960_51805-0.png YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 31 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-15
3
MAU13077
TanklockFör att öppna tanklocket
Öppna luckan på tanklocket, för in nyckeln
och vrid sedan nyckeln 1/4 varv medurs.
Tanklocket låses upp och kan

Page 32 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-16
3
3. Torka omedelbart upp eventuellt spilltbränsle. VIKTIGT: Torka omedelbart
av bränsle som spillts med en ren,
torr, mjuk trasa eftersom bränsle
kan förs

Page 33 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-17
3
MAU86240
Bränsletankens ventilations-
slang och överfyllningsslangVentilationsslangen förhindrar att vakuum
bildas i bränsletanken.
Överfyllningsslangen d

Page 34 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-18
3
TIPSKontrollera att sadeln sitter ordentligt fast
innan du kör iväg.
MAUM3800
HjälmhållarkabelHjälmhållaren är placerad under sadeln.
Det finns en hjäl

Page 35 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-19
3
MAU14465
FörvaringsfackFörvaringsfacket är placerat under passa-
gerarsadeln.
Dokument eller andra föremål som förvaras
i förvaringsfacket ska lindas in

Page 36 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-20
3
desto högre fjäderförspänning, ju längre
avståndet A är, desto lägre fjäderförspän-
ning.
Återfjädringens dämpning
Vrid justerskruven i riktning

Page 37 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-21
3
TIPSUtför justeringen med specialnyckeln och
förlängningsstången i verktygssatsen.Återfjädringens dämpning
Vrid justerskruven i riktning (a) när du vil

Page 38 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-22
3
MAU84680
Fästen för bagageremAnvänd fästena som visas när du vill fästa
bagageremmar på fordonet.
MAU70641
LikströmsuttagFordonet är utrustat med ett

Page 39 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-23
3
MAU44895
Avstängningssystem för tänd-
kretsSystemet förhindrar att motorn startas när
en växel är ilagd om inte kopplingshandta-
get är intryckt och si

Page 40 of 94

YAMAHA TRACER 7 2022 Bruksanvisningar (in Swedish) Instrument och kontrollfunktioner
3-24
3
JA NEJ JA NEJ JA NEJ
VARNING
Med motorn avstängd:
1. Fäll ner sidostödet.
2. Ställ in motorns stoppknapp på körläge.
3. Vrid huvudströmbrytaren till p