YAMAHA TRACER 700 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA TRACER 700 2018 Bruksanvisningar (in Swedish) TRACER 700 2018 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/50997/w960_50997-0.png YAMAHA TRACER 700 2018 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 41 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Hantering och viktiga punkter vid körning
5-2
5
MAU69870
Start av motorn
För att avstängningssystemet för tändkrets
ska tillåta att motorn får startas, måste nå-
got av följande vara uppfyll

Page 42 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Hantering och viktiga punkter vid körning
5-3
5
MAU16673
Växling
Genom att utnyttja växlarna kan du styra
den tillgängliga motorkraften som behövs
för start, acceleration, körning uppför bran-

Page 43 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Hantering och viktiga punkter vid körning
5-4
5
Kontrollera att motorcykeln och
motorn har saktat in tillräckligt inn-
an du lägger i en lägre växel. Om du
lägger i en lägre växel när ford

Page 44 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Hantering och viktiga punkter vid körning
5-5
5
MAU16842
Inkörning av motorn
Den viktigaste tiden för motorns livslängd
är den tiden som du kör mellan 0 och
1600 km (1000 mi). Av denna anledning

Page 45 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-1
6
MAU17246
Regelbunden kontroll, justering och smörj-
ning håller ditt fordon i trafiksäkert och gott
skick. Fordonets ägare/föraren ansvarar för
säkerhe

Page 46 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-2
6
MAU17303
Avgasreglering ger inte bara renare luft
utan är även viktigt för korrekt motorfunk-
tion och maximala prestanda. Arbeten som
gäller avgasregleri

Page 47 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-3
6
MAU71030
TIPS
De årliga kontrollerna måste genomföras varje år, utom då en kilometerbaserad
skötsel, eller för UK, en milebaserad skötsel, genomfö

Page 48 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-4
6
MAU71371
Tabell över allmän skötsel och smörjning
NR. ARTIKEL
1*Kontroll med diag-
nostiskt system• Utför en dynamisk kontroll med 
Yamahas diagnostikv

Page 49 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-5
6
13 Kedja• Kontrollera kedjans spänning, 
uppriktning och skick.
• Justera och smörj in kedjan or-
dentligt med ett smörjmedel 
som är anpassat för ke

Page 50 of 96

YAMAHA TRACER 700 2018  Bruksanvisningar (in Swedish) Periodiskt underhåll och justering
6-6
6
MAU72800
TIPS
Luftfilter
• Denna modell är utrustad med ett oljeindränkt papper av engångstyp och får inte
blåsas rent med tryckluft eftersom det d