CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak)

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) C5 2014 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45834/w960_45834-0.png CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak)
Trending: USB, sat nav, fuel consumption, park assist, bluetooth, ABS

Page 1 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak)

Page 2 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak)  Internetový návod na použitie 
 
 
Nahliadnutie na internete do Návodu na použitie vám zároveň 
umožní prístup k najnovším dostupným informáciám, ktoré sa 
dajú ľahko vyhľadať

Page 3 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) !
 Vaše vozidlo má časť vybavenia, opísaného v tejto 
príručke, v závislosti od úrovne vyhotovenia a para-
metrov stanovených v krajine, v ktorej sa predáva. 
 Montáž výbavy alebo ele

Page 4 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) OBSAH
Monochromatický displej C 43
Farebný displej (eMyWay) 45
II - MULTIFUNKČNÉ DISPLEJE 43 �Î 46
Vetranie 47
Automatická jednozónová 
klimatizácia 49
Dvojzónová automatická 
klimatiz�

Page 5 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) OBSAH
Ukazovatele smeru 114
Výstražná svetelná signalizácia 114
Zvuková výstraha 114
Núdzový alebo asistenčný hovor 114
Detekcia podhustenia pneumatík 115
Systémy posilňovača brzde

Page 6 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) 4 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
V EXTERIÉRI VOZIDLA 
 Stop & Start 
 Tento systém dočasne uvedie mo-
tor počas zastavenia premávky do 
pohotovostného režimu (červená na 
semafore, zápchy, in�

Page 7 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) 5 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
  
 
A. 
 Rozloženie/Zloženie kľúča. 
  
B. 
 Jednoduché zamknutie vozidla 
(jediným stlačením) alebo super-
uzamknutie vozidla (dve po sebe 
nasledujúce stla�

Page 8 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) 6 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
  
Túto operáciu je možné vykonávať 
len ak vozidlo stojí. 
 
  
 
�) 
 Otvorte dvere vodiča. 
  
�) 
 Na odblokovanie potiahnite za ovlá-
dač A 
. 
 
 
Ot

Page 9 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) 7 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM  
 
� 
 127 
V INTERIÉRI VOZIDLA 
 
 
Elektrická parkovacia brzda 
 
 Elektrická parkovacia brzda združuje funkciu automatického zatiahnu-
tia pri vypnutí motora

Page 10 of 333

CITROEN C5 2014 Návod na použitie (in Slovak) 8 
ZOZNÁMENIE sa s VOZIDLOM
MIESTO VODIČA 
  
 
1. 
 Ovládače funkcií otvárania okien/spätné zrkadlá/
detská bezpečnostná poistka. 
  
2. 
 Pamäť nastavenia sedadla vodiča. 
  
3.
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 340 next >
Trending: bluetooth, fuel consumption, ABS, sat nav, USB, park assist