FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) FREEMONT 2013 FIAT FIAT https://www.carmanualsonline.info/img/10/33619/w960_33619-0.png FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)
Trending: bluetooth, radio, phone, ad blue, sat nav, display, horn

Page 1 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) UCONNECT™
FIATFREEMONT
SVENSKA
Informationen i denna skrift är bara avsedd att vara vägledande. F\
IAT förbehåller sig rätten att när som helst och av tekniska och kommersiella skäl modifiera

Page 2 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish)

Page 3 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INNEHÅLLSFÖRTECKNING1
INLEDNING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Uconnect Touch™ 4.3

Page 4 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 2

Page 5 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 1
INLEDNING
 INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uconnect Touch™­SYSTEM (4.3) (för versioner/marknader där denna funktion finns) . . . . . . . . . . 4
 Uco

Page 6 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) INLEDNING
Uconnect Touch™­SYSTEM (4.3) (för versioner/marknader där denna funktion finns)1 – ON/OFF & Volume Control (PÅ/AV- och volymreglage) 5 – Knappen Radio8 – Knappen Screen Off (skä

Page 7 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) (1) ON/OFF (PÅ/AV) och volym
Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att slå på och av systemet. Vrid på
vredet för att justera volymen.
OBS!
Om tändningen är avstängd med radion i standbyläge

Page 8 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) Uconnect Touch™­SYSTEM (8.4 och 8.4 NAV) (för versioner/marknader där denna funktion finns)1 – ON/OFF & Volume Control (PÅ/AV- och volymreglage) 5 – Programtangenten Controls (reglage) 9 –

Page 9 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) (1) ON/OFF (PÅ/AV) och volym
Tryck på ON/OFF (PÅ/AV)-knappen för att slå på och av enheten. Vrid på
vredet för att justera volymen.
OBS!
Om tändningen är avstängd med radion i standbyläge

Page 10 of 100

FIAT FREEMONT 2013 Drift- och underhållshandbok (in Swedish) 8
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >
Trending: horn, bluetooth, radio, display, ad blue, sat nav, phone