alarm JEEP GRAND CHEROKEE 2019 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

JEEP GRAND CHEROKEE 2019 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) GRAND CHEROKEE 2019 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32303/w960_32303-0.png JEEP GRAND CHEROKEE 2019 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 8 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) FCA VAM ŽELI DOBRODOŠLICU
KAKO DA NAĐETE KORISNIČKI
PRIRUČNIK ONLAJN................. 1
KAKO SE KORISTI OVO UPUTSTVO
KAKO SE KORISTI OVO UPUTSTVO....... 2Osnovne informacije................ 2
Sim

Page 17 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) baterija priveska sa daljinskim upravljačem
može da se proveri na grupi instrumenata,
gde će se prikazati uputstva koja treba
pratiti.
Otključavanje ulaznih vrata i zadnjih
vrata
Pritisnite i otpu

Page 18 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) NAPOMENA:
Crni ključevi (6,4 l) moraju da se zamene
crnim ključevima a crveni ključevi (6,2 l)
moraju da se zamene crvenim ključevima.
PREKIDAČ PALJENJA
Keyless Enter-N-Go — Paljenje
Ova funkci

Page 20 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) UPOZORENJE!
udahne, to može da dovede do teških
povreda ili smrti.
• Držite priveske sa daljinskim
upravljačem van domašaja dece.
Upravljanje sistemom za daljinsko
pokretanje, prozorima, bravam

Page 22 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) NAPOMENA:
Dupliranje priveska sa daljinskim
upravljačem se može obaviti kod
ovlašćenog prodavca. Postupak
podrazumeva programiranje praznog
priveska sa daljinskim upravljačem za
elektroniku vozil

Page 23 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Bezbednosni alarm vozila ostaće aktiviran
tokom ulaska na zadnja vrata sa
električnim podizanjem. Pritiskom na
dugme za zadnja vrata ne deaktivira se
bezbednosni alarm vozila. Ako neko
pokuša d

Page 24 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Na vozilima koja nisu opremljena
sistemom Keyless Enter-N-Go –
pasivni ulazak, proverite da li je sistem
za paljenje vozila u položaju „OFF“
(ISKLJUČENO), a ključ fizički izvađen
iz bra

Page 25 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Bezbednosni alarm vozila ostaće aktiviran
tokom ulaska na zadnja vrata sa
električnim podizanjem. Pritiskom na
dugme za zadnja vrata ne deaktivira se
bezbednosni alarm vozila. Ako neko
pokuša d

Page 26 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) • Funkcija pasivnog ulaska aktivira osvetljen
pristup (oborena svetla, sijalica registarske
tablice, poziciona svetla) za bilo koji
vremenski period koji je podešen između 0,
30 (podrazumevano), 6

Page 27 of 428

JEEP GRAND CHEROKEE 2019  Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) FOBIK-Safe funkcioniše samo u vozilima
koja imaju pasivni ulazak. Postoji pet
situacija koje iniciraju FOBIK-Safe
pretraživanje u bilo kom vozilu koje poseduje
funkciju pasivnog ulaska:
• Zahtev z
Page:   1-10 11-20 next >