Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Musa 2009 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31581/w960_31581-0.png Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak)

Page 1 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Použitie a údržba

Page 2 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) Vážený zákazník,
Blahoželáme Vám a ďakujeme, že ste si vybrali LANCIA.
Pripravili sme pre Vás tento manuál, aby sme Vám umožnili naplno oceniť kvalitu tohto vozidla.
Odporúčame Vám,

Page 3 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Bezpečnosť a ochrana životného prostredia sú hlavnými princípmi, ktoré inšpirovali návrhárov od začiatku projektovania 
LANCIA Musa.
Vďaka to

Page 4 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) POUŽITIE MATERIÁLOV ŠKODLIVÝCH PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Žiadna časť LANCIA Musa neobsahuje azbest. Výplne, ani klimatizačné zariadenie neobsahujú CFC (chlór-fluórované uhľovo-
díky), t

Page 5 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) ZARIADENIA NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ (motor Multijet)
Oxidačný katalyzátor
Premieňa škodlivé látky prítomné vo výfukových plynoch (oxid uhoľnatý, nespálené uhľovodíky a tuhé častice) n

Page 6 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) POZORNE SI PREČÍTAJTE!
DOPĹŇANIE PALIVA
Zážihové motory:dopåňať vozidlo jedine bezolovnatým benzínom s oktánovým číslom (RON) nie nižším ako 95.
Motory Multijet:dopåňať vozidlo

Page 7 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) DOPLNKOVÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Ak si po zakúpení vozidla želáte nainštalovať doplnkové príslušenstvo, ktoré potrebuje elektrické napájanie 
(s rizikom postupného vybíjania batérie),

Page 8 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 7
PALUBNÁ DOSKA ................................................... 8
PRÍSTROJOVÁ DOSKA ........................................... 10
SYMBOLY ......................................................

Page 9 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 8
KONTROLKY
A SPRÁVY
BEZPEČNOSŤ
NAŠTARTOVA-
NIE A JAZDA
ÚDRŽBA 
A STA ROST -
LIVOSŤ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ABECEDNÝ
INDEX
V NÚDZI
PRÍSTROJOVÁ
DOSKA 
A OVLÁDAČE
L0D0374m
1.Bočné otvory na pr

Page 10 of 218

Lancia Musa 2009 Návod na použitie a údržbu (in Slovak) 9
KONTROLKY
A SPRÁVY
BEZPEČNOSŤ
NAŠTARTOVA-
NIE A JAZDA
ÚDRŽBA 
A STA ROST -
LIVOSŤ
TECHNICKÉ
ÚDAJE
ABECEDNÝ
INDEX
V NÚDZI
PRÍSTROJOVÁ
DOSKA 
A OVLÁDAČE
Horná stredná konzola: 
❒s
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 220 next >