immobilizer MAZDA MODEL CX-3 2016 Instrukcja Obsługi (in Polish)

MAZDA MODEL CX-3 2016 Instrukcja Obsługi (in Polish) MODEL CX-3 2016 MAZDA MAZDA https://www.carmanualsonline.info/img/28/13659/w960_13659-0.png MAZDA MODEL CX-3 2016 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 81 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) 3Poznaj swoją Mazdę
Obsługa różnych elementów, w tym kluczy, drzwi, lusterek i okien.
Klucze................................................. 3-2
Klucze..........................................

Page 125 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Modyfikacje i
wyposażenie dodatkowe
Mazda nie gwarantuje prawidłowego
działania alarmu, gdy system zostanie
zmodyfikowany lub zostanie
zainstalowane do niego jakiekolwiek
dodatkowe wyposażenie.
PR

Page 126 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) �xJeżeli silnik nie uruchomi się
właściwym kluczem, a lampka
sygnalizacyjna systemu
zabezpieczenia przed kradzieżą
świeci się lub miga, system może być
uszkodzony. Skonsultuj się
z Autoryzo

Page 127 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Roz bro jenie
System rozbraja się, gdy włącznik zapłonu
zostanie ustawiony w pozycję ON przy
użyciu właściwego zaprogramowanego
klucza. Lampka sygnalizacyjna systemu
zabezpieczenia przed kradz

Page 156 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Uruchamianie silnika
OSTRZEŻENIE
Fale radiowe emitowane z klucza
mogą zakłócić funkcjonowanie
wyposażenia medycznego, np.
rozrusznika serca:
Przed użyciem klucza w pobliżu
osób, które używa

Page 160 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) �xJeśli silnik nie uruchomił się przy
pierwszej próbie, zobacz rozdział
„Uruchamianie zalanego silnika”.
Jeżeli silnika w dalszym ciągu nie
można uruchomić, skontaktuj się
z wyspecjalizo

Page 634 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Deklaracja zgodności
tSystem zdalnego otwierania/System immobilizera
Informacje dla klientów
Deklaracja zgodnoci
8-6

Page 674 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Spis alfabetyczny
System monitorujący ruch
poprzeczny przy cofaniu
(RCTA).......................................
4-125
System ostrzegania przed
niezamierzoną zmianą pasa ruchu
(LDWS)...............

Page 679 of 683

MAZDA MODEL CX-3 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Spis alfabetyczny
System kontroli emisji spalin
(SKYACTIV-D 1.5)...........................
3-30
System kontroli emisji spalin
(SKYACTIV-G 2.0)...........................
3-29
System kontroli trakcji