TPMS MAZDA MODEL CX-5 2018 Ägarmanual (in Swedish)

MAZDA MODEL CX-5 2018 Ägarmanual (in Swedish) MODEL CX-5 2018 MAZDA MAZDA https://www.carmanualsonline.info/img/28/13789/w960_13789-0.png MAZDA MODEL CX-5 2018 Ägarmanual (in Swedish)

Page 416 of 811

MAZDA MODEL CX-5 2018  Ägarmanual (in Swedish) Däcktrycksövervakning*
Däcktrycksövervakningen (TPMS) övervakar trycket i varje däck.
Om däcktrycket är för lågt i ett eller flera däck kommer systemet att informera föraren via
varningsla

Page 417 of 811

MAZDA MODEL CX-5 2018  Ägarmanual (in Swedish) VIKTIGT
�¾Alla däck, inklusive reservdäcket (om sådant finns), ska kontrolleras varje månad när de är
kalla så att de har det tryck som tillverkaren rekommenderar (se märkskylt på bilen elle

Page 418 of 811

MAZDA MODEL CX-5 2018  Ägarmanual (in Swedish) tAktivering av systemfel
När varningslampan blinkar kan det finnas
ett systemfel. Kontakta en auktoriserad
Mazda-verkstad.
Ett systemfel kan aktiveras i följande fall:
•Om det finns utrustning/enh

Page 715 of 811

MAZDA MODEL CX-5 2018  Ägarmanual (in Swedish) Signal Varning
(Blinkar)
Varningslampa för
däcktrycksövervak-
ning
*
Om systemet för däcktrycksövervakning har ett fel kommer varningslampan för däckt-
rycksövervakning att blinka. Låt bilen

Page 722 of 811

MAZDA MODEL CX-5 2018  Ägarmanual (in Swedish) Varningslampa för däcktrycksövervakning (tänds)*
Vidta lämplig åtgärd och kontrollera att varningslampan slocknar.
Va r n i n g
När varningslampan tänds och ett pipande ljud hörs är däcktr

Page 723 of 811

MAZDA MODEL CX-5 2018  Ägarmanual (in Swedish) Åtgärd som ska vidtagas
Kontrollera däcken och justera lufttrycket i dem till rätt tryck (sidan 6-42).
VIKTIGT
När du byter ut/reparerar däck eller hjul eller båda, låt alltid arbetet utföras