warning OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20489/w960_20489-0.png OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 50 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 50Nawigacja
Dostępne są następujące dalsze
ustawienia/opcje:
■ Time Display (Wyświetlacz czasu) :
przełączanie między wyświetlaniem szacunkowej
godziny przyjazdu a szacunkowym
pozostałym c

Page 53 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Nawigacja53
Po pobraniu danych POI przez
system Infotainment i w przypadku
aktywnego prowadzenia po trasie:
Gdy pojazd dociera do lokalizacji POI
określonej za pomocą współrzędnych GPS, wyświetl

Page 54 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 54Nawigacja
6. Do pliku tekstowego wpisać danekolejnych punktów POI, dla
każdego punktu w oddzielnym
wierszu, zgodnie z powyższym
opisem.
7. Zapisać plik tekstowy np. na lokalnym dysku twardym.Os

Page 80 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 80Nawigacja
uprzednio za pomocą Avoid Road
In Route List (Unikaj drogi na liście
tras) .
Dodawanie punktu
nawigacyjnego (punktu pośredniego) do trasy
Przy aktywnym prowadzeniu po
trasie, w dowolnej