OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) ANTARA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20489/w960_20489-0.png OPEL ANTARA 2015 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 1 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) OPEL AntaraInstrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

Page 2 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 3 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Touch & Connect (Dotknij i
połącz się) ...................................... 5
CD 40 USB ................................ 101
Portal telefonu komórkowego ....143Spis treści

Page 4 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 5 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie............................... 6
Radioodtwarzacz .........................24
Odtwarzacz CD ............................ 29
Wejście AUX ................................ 35
Gniazdo USB ...

Page 6 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 6WprowadzenieWprowadzenieInformacje ogólne..........................6
Zabezpieczenie przed kradzieżą ....................................... 7
Przegląd elementów
sterujących ....................

Page 7 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie7
Ważne informacje dotyczące
obsługi i bezpieczeństwa ruchu
drogowego9 Ostrzeżenie
Należy zawsze korzystać z
systemu audio-nawigacyjnego w
sposób umożliwiający bezpieczne prowadz

Page 8 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 8Wprowadzenie
Uwaga
Czterocyfrowy kod PIN wydrukowany jest na karcie Car
Pass dostarczanej z dokumentacją
pojazdu.
Odblokowanie systemu
Infotainment W razie przerwania zasilania
elektrycznego systemu

Page 9 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie9
Uwaga
Jeśli wprowadzony zostanie
nieprawidłowy kod PIN, wyświetli się
odpowiedni komunikat. System
Infotainment jest nadal
zablokowany. Użytkownikowi
pozostały dwie próby do
wprow

Page 10 of 167

OPEL ANTARA 2015  Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 10WprowadzeniePrzegląd elementów sterujących
Touch & Connect (Dotknij i połącz się)
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 170 next >