OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26120/w960_26120-0.png OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky119Displej strednej úrovne
Hlavné ponuky sú:● Informácie o jazde/palive, zobrazené položkou ;, pozrite
si popis nižšie.
● Informácie o vozidle, zobrazené po

Page 122 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 120Prístroje a ovládacie prvky●Informácie o telefóne, zobrazené
položkou Telefón, pozrite si popis
nižšie.
● Informácie navigácie, zobrazené položkou Navigácia , pozrite si
popis n

Page 123 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky121Otočte koliesko nastavovača alebo
stlačte Q alebo P, aby ste zvolili
stránku:
● Denné počítadlo kilometrov 1/2 alebo A/B
● Priemerná spotreba paliva
● P

Page 124 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 122Prístroje a ovládacie prvkyKeď je hladina paliva v nádrži nízka,
na displeji sa zobrazí správa a na
ukazovateli paliva sa rozsvieti
indikátor Y.
Keď je potrebné palivovú nádrž čo
na

Page 125 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky123Venkovní teplota
Zobrazenie aktuálnej vonkajšej
teploty.
AdBlue
Indikuje odhadovanú hladinu AdBlue.
Percentuálny počet uvádza
zostávajúce množstvo AdBlue.
Okr

Page 126 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 124Prístroje a ovládacie prvkyPonuka TelefónMenu telefónu umožňuje správu a
vykonávanie telefonických hovorov,
listovanie v kontaktoch alebo obsluhu telefonovania bez použitia rúk.
Pozrite

Page 127 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky125keď je zobrazená táto stránka. Ak sa
prekročí nastavený rýchlostný limit,
zobrazí sa výstraha so zvukovým
signálom.
Zaťaž. Pneumatík
Kategóriu tlaku v

Page 128 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 126Prístroje a ovládacie prvky
Stlačte X pre zapnutie displeja.
Stlačte ;, aby ste zobrazili
domovskú stránku.
Prstom sa dotknite ikony zobrazenia
požadovanej ponuky.
Dotykom na príslušnú i

Page 129 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky127Rozpoznávanie reči
Opis nájdete v návode na obsluhu
informačného systému.
Prispôsobenie vozidla 3 129.
Režim Valet
Niektoré funkcie informačného centra
vod

Page 130 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 128Prístroje a ovládacie prvkyVýstražné zvonkohryPri štartovaní motora alebo počas
jazdy
Počuť bude iba jediný výstražný
signál.
Výstražná zvonkohra ohľadne
nezapnutých bezpečnost