OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26120/w960_26120-0.png OPEL ASTRA K 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda229dočasných alebo stavebných
označení pruhov alebo iných
nedokonalostí na vozovke.9 Varovanie
Vždy venujte pozornosť ceste a
udržiavajte správnu pozíciu
vozidla v pruhu, inak môže

Page 232 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 230JazdaVýstraha
Nepoužívajte palivo alebo aditíva,
ktoré obsahujú kovové zmesi,
napr. aditíva na báze mangánu.
Môže to spôsobiť poškodenie
motora.
Výstraha
Používanie paliva, ktoré

Page 233 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda231Palivo pre vznetové motory
Používajte len naftové palivo
spĺňajúce normu EN 590 s
koncentráciou síry maximálne
10 ppm.
Používať možno palivá s obsahom
bionafty (v súlade s norm

Page 234 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 232JazdaPoužívajte len zemný plyn alebo
bioplyn, ktorý spĺňa normu
DIN 51624.
Nesmie sa používať tekutý plyn alebo LPG.
Doplňovanie paliva9 Nebezpečenstvo
Pred doplňovaním paliva vypnite

Page 235 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda233
Uzáver plniaceho otvoru paliva
môžete položiť na dvierka palivovej
nádrže.
Pre doplnenie paliva, zapnite
čerpaciu trysku.
Po automatickom odpojení sa dá
nádrž doplniť ďalším a

Page 236 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 234JazdaProces doplňovania musí byť úplný,
t.j. plniace hrdlo nesmie byť vetrané.
Kapacita nádrže na zemný plyn závisí od vonkajšej teploty, plniaceho tlaku,
zloženia plynu a typu systé

Page 237 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda235Chovanie sa vozidla za
jazdy, rady pre jazdu s prívesom
Pred pripojením prívesu namažte guľovú hlavu. Nemažte však ťažné
zariadenie vybavené stabilizátorom,
tlmiacim účinky síl

Page 238 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 236JazdaZaťaženie zadnej nápravyPri pripojení prívesu a plnom
zaťažení ťažného vozidla možno
povolené zaťaženie zadnej nápravy
(pozrite si identifikačný štítok alebo
dokumenty k vo

Page 239 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda237Uvoľnite a sklopte pripájaciu zásuvku.
Z otvoru pre ťažné zariadenie zložte
tesniaci kryt a uschovajte ho.
Kontrola napnutia tyče s guľovou
hlavou
● Červená značka na otočnom
go

Page 240 of 331

OPEL ASTRA K 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 238JazdaOko pre poistné lano
Na obrázku je znázornený 5-dverový
hatchback.
Na obrázku je znázornený Sports
Tourer.
Pripevnite poistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou s