OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26121/w960_26121-0.png OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99Dotýkaním sa + a - upravíte
nastavenia.
8'' Farebný informačný displej
Stlačte ; a potom zvoľte ikonu
Nastavenia .
Vyberte Čas a dátum .
Nastavenie

Page 102 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvky
Sports Tourer: 12 V napájacia
zásuvka sa nachádza na zadnej
stene v batožinovom priestore.
Ak je zapaľovanie vypnuté, napájacia zásuvka ostane aktívna.
Neprek

Page 103 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101Konektor napájania
Konektor napájania (PowerFlex Bar)
je pripevnený ku krytu poistkovej
skrine prístrojovej dosky. Difuzér
vône (AirWellness) alebo držiak na
tel

Page 104 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvky
5. Vymeňte vložku s vôňou.
Popolníky
Výstraha
Je určený iba na popol, nie na
horľavý odpad.
Prenosný popolník sa môže
umiestniť do držiaka nápojov.

Page 105 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V závislosti od verzie sú k dispozícii
dva typy prístrojových panelov:

Page 106 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvkyPrístrojový panel strednej úrovne

Page 107 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105Prístrojový panel vyššej úrovne

Page 108 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyPrehľadOŽiarovka ukazovateľa smeru3 112XPripomenutie bezpečnostného
pásu 3 112vAirbag a predpínače bezpeč‐
nostných pásov 3 113VDeaktivácia airbagov 3

Page 109 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107Rýchlomer
Ukazuje rýchlosť vozidla.
Počítadlo kilometrov
Celková zaznamenaná vzdialenosť jezobrazená v km.
Denné počítadlo kilometrov
Zaznamenaná vzdialeno

Page 110 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvkyPrístrojový panel vyššej úrovne
Vyberte stránku Info J v hlavnej
ponuke. Vyberte stránku Cesta A
alebo Cesta B stlačením o na
volante.
Každé denné poč