OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26121/w960_26121-0.png OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189Porucha9Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tendenciu sa
zablokovať v prípade neobvykle
silného brzdenia. Výhody systému ABS nie sú k dispozícii. Počas
prudkého brzd

Page 192 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda3 114. Elektrická parkovacia
brzda funguje automaticky
potrebnou silou.
Pred opustením vozidla
skontrolujte stav elektrickej
parkovacej brzdy. Kontrolka m
3 114.
Elektronickú parkovaciu b

Page 193 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191Brzdový asistentAk sa zošliapne brzdový pedál rýchlo
a silno, automaticky sa vyvinie
maximálna brzdiaca sila.
Zásah brzdového asistenta si môžete
všimnúť pulzovaním brzdového
pe

Page 194 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 192Jazda
Kontrolka k sa rozsvieti.
Keď je systém TC deaktivovaný, v informačnom centre vodiča sa
zobrazí hlásenie o stave.
Keď je systém TC deaktivovaný,
funkcia ESC ostane aktívna, no s
vy

Page 195 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Vypnutie
Systém ESC a TC možno
deaktivovať nasledovne:
● podržte tlačidlo b stlačené aspoň
päť sekúnd: deaktivuje sa systém ESC aj TC. Rozsvieti sa
indikátor k a n a v inform

Page 196 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaStlačte SPORT , keď motor beží.
Keď je športový režim aktívny, v
tlačidle sa rozsvieti indikátor LED a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí stavová správa.
Vypnutie Krátko s

Page 197 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195Kontrolka m 3 117.
Zapnutie systému
Stlačte tlačidlo m; kontrolka m na
prístrojovom paneli sa rozsvieti
nabielo.
Aktivovanie funkcie
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
otočte koli

Page 198 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 196JazdaTempomat je deaktivovaný, no nie je
vypnutý. Naposledy uložená rýchlosť
ostane v pamäti uložená pre prípad
neskoršieho obnovenia rýchlosti.
Automatická deaktivácia: ● Rýchlos

Page 199 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197
Stlačte L. V informačnom centre
vodiča sa rozsvieti symbol L.
Ak ste predtým aktivovali tempomat,
po aktivácii obmedzovača rýchlosti sa
vypne a kontrolka m zhasne.
Nastavenie obmedze

Page 200 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 198JazdaObnovenie rýchlostného limituKoliesko otočte do strany RES/+.
Načíta sa uložená obmedzená
rýchlosť a v informačnom centre
vodiča sa zobrazí bez zátvoriek.
Vypnutie systému
Stla