OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26121/w960_26121-0.png OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky69Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX s konzolami ISOFIX
Hmotnostná triedaVeľkostná
triedaUpevnenie
Sedadlo predného spolujazdca

Page 72 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 70Sedadlá, zádržné prvkyIL:vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo„polouniverzálny“. Detský záchytný systém ISOF

Page 73 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky71Prípustné možnosti na inštaláciu detského záchytného systému i-Size s konzolami ISOFIXSedadlo predného spolujazdcaNa vonkajších zadných
sedadláchNa prostredno

Page 74 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 72Úložná schránkaÚložná schránkaÚložné priestory........................... 72
Odkladacia schránka v palubnej doske ........................................ 72
Držiaky nápojov ..........

Page 75 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka73
Držiaky pohárov sú umiestnené pod
krytom v stredovej konzole podľa
prevedenia vozidla. Posuňte kryt
dozadu.
Predný úložný priestor
Vedľa volantu sa nachádza úložný

Page 76 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 74Úložná schránkaBatožinový priestor
V závislosti od výbavy sú operadlá
zadných sedadiel rozdelené do dvoch alebo troch častí. Všetky časti sú
sklápateľné.
Pred sklopením operadie

Page 77 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75
Operadlá sú správne uchytené
iba vtedy, ak červená značka v blízkosti uvoľňovacej páčky nie je viditeľná.
9 Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor, pred
jazdou sa u

Page 78 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránka
● Bezpečnostné pásy vonkajšíchsedadiel veďte cez bočné
vodidlá, aby sa ochránili pred
poškodením. Keď sklápate
operadlá, ťahajte bezpečnostné pásy spolu s ni

Page 79 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77
Bezpečnostný pás prostredného
sedadla sa môže zablokovať, ak
operadlo postavíte príliš rýchlo. Ak
chcete odblokovať navíjač, povoľte
bezpečnostný pás alebo ho
p

Page 80 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75  Používateľská príručka (in Slovak) 78Úložná schránka
Operadlá sú správne uchytené
iba vtedy, ak žiadna z červených
značiek na boku blízko
uvoľňovacej páčky nie je
viditeľná.
9 Varovanie
Ak sklopíte operadlá nahor,