OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26123/w960_26123-0.png OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2793. Koleso s poruchou zaistitekrídlovou maticou.
4. V závislosti od veľkosti pneumatiky možno kryt podlahy
umiestniť na vyčnievajúce koleso.
Rezervné koleso so smerov

Page 282 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 280Starostlivosť o vozidlo● Používajte štartovacie káble sizolovanými svorkami a
prierezom minimálne 16 mm 2
(25 mm 2
 pre vznetové motory).
● Neodpájajte vybitý akumulátor z vozidla.

Page 283 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2814. Zapnite elektrické spotrebiče(napr. svetlomety, vyhrievanie
zadného okna) vozidla, ktoré je
núdzovo štartované.
5. Pri odpájaní káblov postupujte v opačnom por

Page 284 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 282Starostlivosť o vozidloVýstraha
Deaktivujte asistenčné systémy
vodiča, ako napr. aktívne núdzové brzdenie 3 203, pretože v
opačnom prípade môže vozidlo
počas vlečenia automaticky
b

Page 285 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo283Výstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
Nasaďte veko na vr

Page 286 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 284Starostlivosť o vozidloVozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často
preplachujte. Na lak a okná použite
samostatné kusy jelenice: Zvyšky
vosku na oknách by zhoršili
pri

Page 287 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo285Poškodenie lakuMenšie poškodenia laku opravte
lakovou ceruzkou skôr, než sa začne tvoriť korózia. Rozsiahlejšie
poškodenie alebo skorodované
oblasti nechajte opra

Page 288 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 286Starostlivosť o vozidloPlastové a gumové dielyPlastové a gumové diely sa môžu
čistiť prostriedkom na čistenie
karosérie. V prípade potreby použite
čistidlo na interiér. Nepoužívajt

Page 289 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba287Servis a údržbaVšeobecné informácie...............287
Servisné informácie .................287
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................

Page 290 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 288Servis a údržbasledovania životnosti motorového
oleja, ak je výmena potrebná skôr ako údržba.
Náročné prevádzkové podmienky sa
vyskytujú, ak často dochádza k jednej alebo viacerým