OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26122/w960_26122-0.png OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky129
V príslušných vedľajších ponukách
môžete zmeniť nasledujúce
nastavenia:
Nastavení vozidla (Vehicle Settings) ● Klimatizácia a kvalita vzduchu
Max.rýchl

Page 132 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 130Prístroje a ovládacie prvkyautomatické prepínanie na
stieranie zadného okna po
zaradení spätného chodu.
● Osvetlenie
Svetlá uľahč. vyhľ. vozidla :
Aktivuje alebo deaktivuje
osvetlenie

Page 133 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky131Osobné nastavenia7" Farebný informačný displej
Stlačte ;, vyberte Nastavenia a
potom Vozidlo na dotykovej
obrazovke.
V príslušných vedľajších ponuk

Page 134 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 132Prístroje a ovládacie prvkySedadlo vodiča pre jednoduché
vystúpenie : Aktivácia alebo
deaktivácia funkcie uľahčenia
vystúpenia v prípade elektricky
nastavovaných sedadiel.
Hlasitosť zv

Page 135 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky133zatvorené a elektronický kľúč sa
nenachádza vo vozidle.
Výstr. zabudnutého d. ovl. v
aute : Aktivuje alebo deaktivuje
výstražný signál v prípade, keď elek

Page 136 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 134Prístroje a ovládacie prvkyHlasitosť zvuku: Zmení hlasitosť
výstražných signálov.
Personalizácia vodičom : Aktivuje
alebo deaktivuje funkciu
prispôsobovania.
Stierače s dažďovým sen

Page 137 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky135elektronický kľúč zostane vo
vozidle.Telematická služba
OnStar
OnStar je osobný asistent pre
pripojenie a servisného asistenta s
integrovaným prístupovým bod

Page 138 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 136Prístroje a ovládacie prvkyTlačidlá systému OnStar
Tlačidlo pre súkromie
Stlačte a podržte j, kým nezaznie
správa na aktiváciu alebo deaktiváciu prenosu informácií o polohe vozidla.

Page 139 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky137využívajú kapacitu mobilných
údajov na pozadí, aj keď sa
nepoužívajú. Zahŕňa to automatické
aktualizácie, sťahovanie, ako aj
prenosy pri synchronizácii

Page 140 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 138Prístroje a ovládacie prvkyľubovoľného telefónu. Vyhľadajte
príslušné telefónne číslo systému
OnStar na našej webovej lokalite
určenej pre konkrétnu krajinu.
OnStar vám môže pom