OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26122/w960_26122-0.png OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209Tým sa zníži čas odozvy, keď je
potrebné manuálne alebo
automatické brzdenie.
Brzdový systém je pripravený, takže
k brzdeniu môže dôjsť rýchlejšie.
Ak je vozidlo vybavené le

Page 212 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 210Jazdanavrhnutý tak, aby spolupracoval
so všetkými pasažiermi, ktorí majú zapnuté bezpečnostné pásy.
Inteligentný brzdový asistent
Ak je vozidlo vybavené radarovým snímačom, intelige

Page 213 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211Núdzové automatické brzdenie
nemusí:
● detegovať vozidlo vpredu na kľukatých alebo kopcovitých
cestách.
● detegovať všetky vozidlá, najmä vozidlá s prívesom, traktory,
vozid

Page 214 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 212JazdaSystém má štyri ultrazvukové
snímače v zadnom nárazníku.
Aktivácia
Po zapnutí zapaľovania sa aktivuje
zadný parkovací asistent.
Svietiaca kontrolka LED na tlačidle
parkovacieho a

Page 215 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213Využíva dva rôzne akustické
výstražné signály pre prednú a zadnú
monitorovaciu oblasť, každý s inou
frekvenciou tónu.
Systém má vždy štyri ultrazvukové
parkovacie snímače

Page 216 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 214Jazda
Indikácia vzdialenosti na displeji sa
môže zablokovať správami vozidla s vyššou prioritou. Po zrušení sa
správa s indikáciou vzdialenosti
zobrazí znova.
Vypnutie
Systém sa automa

Page 217 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215
Pokročilý parkovací asistent je vždy
kombinovaný s predným parkovacím
asistentom. Oba systémy využívajú
rovnaké snímače v prednom a
zadnom nárazníku.
Systém má vždy šesť

Page 218 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 216Jazda
Keď nájde parkovacie miesto, na
informačnom centre vodiča sa
zobrazí vizuálna odozva a zaznie
zvukový signál.
Indikácie na informačnom displeji
Vyberte si paralelné alebo pozdĺžn

Page 219 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda217hlásenia o potrebe zastavenia
vozidla. Systém vypočíta optimálnu
dráhu do parkovacieho miesta.
Krátke vibrovanie volantu po
zaradení spiatočky indikuje, že
riadenie je ovládané sys

Page 220 of 333

OPEL ASTRA K 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 218Jazda● prekročenie maximálneho počtuzmeny prevodových stupňov:
osem cyklov pri paralelnom
parkovaní alebo piatich cyklov pri kolmom parkovaní
● vypnutím zapaľovania
Deaktivácia vodič