OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26122/w960_26122-0.png OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Zapnutie poplašného systému
bez monitorovania priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla
Vypnite monitorovanie priestoru pre
cestujúcich a sklonu vozidla, ak vo
vozidle zo

Page 42 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, okná
Systém s elektronickým kľúčom:
Odomknutie vozidla stlačením
tlačidla na ktorejkoľvek vonkajšej
kľučke dverí deaktivuje poplašný
systém proti odcudzeniu.
Elektr

Page 43 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Vonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Tvar zrkadla spôsobuje, že sa objekty javia ako menšie, čo ovplyvní
schopnosť odhadovať vzdialenosti.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol

Page 44 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáVyhrievané spätné zrkadlá
Ovláda sa tlačidlom Ü.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
krátkej doby.
Vnútorné zrkadlá
Manuálna zme

Page 45 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Okná
Čelné sklo Nálepky na čelnom skle
Nenaliepajte nálepky, napr. diaľničné
nálepky alebo podobné nálepky, na
čelné sklo v oblasti vnútorného
spätného zrkadl

Page 46 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, oknáBezpečnostná funkcia
Keď okno počas automatického
zatvárania narazí na prekážku nad
polovicou výšky, jeho pohyb sa ihneď
zastaví a okno sa opäť otvorí.
Vyradeni

Page 47 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná454. Zatlačte spínač, kým sa oknoúplne neotvorí, a pokračujte v
stláčaní spínača na ďalšie
dve sekundy.
5. Tento postup zopakujte pre každé
okno.
Vyhrievanie zadn

Page 48 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 46Kľúče, dvere, oknáOtvorenie a zatvorenie
Jemne stlačte p alebo r po prvú
zarážku: strešné okno sa začne
otvárať alebo zatvárať, kým
používate spínač.
Silnejšie p alebo r sil

Page 49 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 47
Predné sedadlá ........................... 49
Poloha sedadla .......................... 49
Manu

Page 50 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyNastavenie
Opierky hlavy na predných sedadlách
Nastavenie výšky
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte
výšku, zablokujte.
Opierky hlavy na zadných sedadlách
Nas