OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26122/w960_26122-0.png OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49Predné sedadlá
Poloha sedadla9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.
9 Nebezpečenstvo
Neseďte bližšie než 25 cm od
volantu, aby sa airbag mohol
bez

Page 52 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyManuálne nastaveniesedadla
Jazdite len so zapnutými
bezpečnostnými pásmi a zaistenými
operadlami.
Pozdĺžne nastavenie
Zdvihnite rukoväť, posuňte sedadlo,
uvoľni

Page 53 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Sklon sedadla
Stlačte spínač
horný:predná stana vyššiedolný:predná stana nižšieBedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa svojich p

Page 54 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkyElektrické nastavovaniesedadla9 Varovanie
Pri manipulácii s elektricky
ovládanými sedadlami buďte
opatrní. Hrozí riziko zranenia,
obzvlášť pre deti. Predmety sa
m

Page 55 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Naklonenie operadla
Stlačte spínač dopredu/dozadu.
Bedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa svojich požiadaviek.
Pohyb operadla nahor a

Page 56 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvky
Uloženie zaznamenanej polohy● Nastavte sedadlo vodiča do požadovanej polohy.
● Súčasne stlačte a podržte MEM
a 1 alebo 2, kým nezaznie
zvukový signál.
Vyv

Page 57 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Informačný displej 3 124.
Prispôsobenie vozidla 3 128.
Bezpečnostná funkcia
Ak sedadlo vodiča zaznamená počas
pohybu odpor, vyvolanie sa môže
zastaviť. Po odstr

Page 58 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvkySystém Stop-Štart 3 169.
Automatické vyhrievanie sedadiel V závislosti od výbavy možno
automatické vyhrievanie sedadiel
aktivovať v ponuke prispôsobenia
vozidla na

Page 59 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Zadné sedadlá
Lakťová opierka
Sklopte lakťovú opierku.
Kúrenie
Stlačením ß aktivujete vyhrievanie
pre príslušné zadné bočné sedadlo.
Aktivácia sa signaliz

Page 60 of 333

OPEL ASTRA K 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyBezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu. Detský záchytný systém 3 66.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
h