OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26124/w960_26124-0.png OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie11Potiahnutie
Predúvaním môžete premiestňovať
aplikácie na domovskej obrazovke,
prechádzať zoznamom alebo
posúvať mapu. Ak chcete potiahnuť
položku, musíte ju podrža

Page 12 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12Základné operácie●Hlasové povely : Nastavenie
dĺžky výzvy, rýchlosti zvukovej spätnej väzby a aktivujte /
deaktivujte výcvikový režim
(Multimedia Navi Pro).
● Obľúbené : Spravuje

Page 13 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Profily13ProfilyTáto aplikácia je použiteľná len pre
systém Multimedia Navi Pro.
Dotknite sa položky Používatelia na
domovskej obrazovke a zobrazí sa
zoznam všetkých dostupných
profilov.

Page 14 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14ProfilyÚprava profiluDá sa upraviť len aktuálne aktívny
profil. Existujú dva spôsoby úpravy
profilu:
● Prejdite na domovskú obrazovku
a vyberte položky Používatelia
I / .
● Prejdit

Page 15 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Zvuk15ZvukPrehľadDrž a
nastav:Stlačte tlačidlo. Podržte,
ak chcete uložiť aktívnu
rozhlasovú stanicu ako
obľúbenú.c:Zobrazuje ďalšie tlačidlá
predvolieb.b:Nastavuje nastavenia
zvuku.a:

Page 16 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Zvukteraz uloží ako obľúbená a
môžete ju naladiť dotykom
príslušného tlačidla predvoľby.
● Dotknite sa tlačidla a a potom
symbolu ; vedľa príslušnej
rozhlasovej stanice. Keď je

Page 17 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Zvuk17Nastavenie nastavení zvukuAk chcete upraviť nastavenia zvuku
dotknite sa položky b na obrazovke
zvuku. Upraviť je možné nasledujúce
nastavenia:
● Ekvalizér
● Prelínanie / vyvážen

Page 18 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18NavigáciaNavigáciaNavigačný systém ........................ 18
Connected Navigation .................19Navigačný systém
Táto aplikácia je použiteľná len pre
systém Multimedia Navi Pro.

Page 19 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia19● Výber možností trasy a fariebmapy, vyhľadanie aktualizácií
máp, zmena hlasitosti hlasových
príkazov, zmena adresy domov a do práce atď.
● Označuje cesty, ktorým sa treba

Page 20 of 93

OPEL ASTRA K 2020 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Navigáciazoznam. Na obrazovke navigácie
budú práce na ceste označené
dopravnými značkami a hustota
premávky bude označená
oranžovými a červenými cestami. Hustota premávky bude označ
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 100 next >