OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26125/w960_26125-0.png OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1699Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte

Page 172 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaOkrem toho bude nepretržite blikať
kontrolka Y.
S aktívnym zablokovaním
naštartovania motora sa zobrazí
nasledujúce hlásenie:
Doplniť AdBlue Pre naštart. vozidla .
Celú nádrž je

Page 173 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1712. Zatvorte všetky dvere, aby stezabránili vniknutiu výparov
amoniaku do interiéru vozidla.
3. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže zatlačením na dvierka 3 221.
4. Odskrutkujte ochrann

Page 174 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaDisplej prevodovky
V informačnom centre vodiča sa
zobrazí režim alebo zvolený
prevodový stupeň.
V automatickom režime indikuje jazdný program ikona D.
V manuálnom režime je indikov

Page 175 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Motor je možné naštartovať len s
pákou voliča v polohe P alebo N. Pred
štartovaním s voliacou pákou v
polohe N zošliapnite pedál brzdy
alebo zatiahnite parkovaciu brzdu.
Počas r

Page 176 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaElektronické jazdnéprogramy
● Špeciálne programy automaticky
prispôsobia body preraďovania
počas jazdy po svahu nahor
alebo nadol.
● Na zasneženej alebo zľadovatenej vozovke alebo

Page 177 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175
3. Zasuňte malú paličku (napríkladpero alebo skrutkovač) do otvoru
v blízkosti voliacej páky. Zatlačte
paličku nadol vo zvislom smere a
vysuňte voliacu páku von z P. Ak
sa táto p

Page 178 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaBrzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k poruche v niektorom
okruhu, je možné vozidlo brzdiť
pomocou druhého brzdového okruhu.
Brzdný úči

Page 179 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Manuálna parkovacia brzda9Varovanie
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
možno najpevnejši

Page 180 of 315

OPEL ASTRA K 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaAutomatické aplikovanie
Ak je vozidlo vybavené automatickou
prevodovkou a je aktívny adaptívny
tempomat, elektrická parkovacia
brzda sa aktivuje automaticky, keď
vozidlo zastaví na zák