OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26129/w960_26129-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 121 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči121Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie...............121
Ovládanie telefónu .....................121Všeobecné informácie
Rozpoznávanie reči informačným
systémom u

Page 122 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 122Rozpoznávanie reči
Nastavenie hlasitosti prezvukový výstup
Otočte gombíkom hlasitosti
informačného systému, alebo stlačte
tlačidlo + alebo ― na volante.
Zrušenie dialógu
Existuje nie

Page 123 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči123
■ "Plus (Plus) ": v prípade volania do
zahraničia sa pred číslo vloží znak
"+".
■ " Verify (Overiť) ": hlasový výstup
zopakuje vstupy.
■

Page 124 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 124Rozpoznávanie reči
■ "Dial (Vytočiť) "
■ " Call (Volať) "
■ " Redialing (Opakované vytáčanie) "
■ " Help (Pomoc alebo) "
■ " Cancel (Zrušiť)

Page 125 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči125
Dostupné príkazy:■ " Yes (Áno) "
■ " No (Nie) "
■ " Help (Pomoc alebo) "
■ " Cancel (Zrušiť) "
Vypočutie uložených mien
Hlasový

Page 126 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 126Rozpoznávanie reči
Hlasový výstup: "One moment. The
system searches for the selected
device (Chvíľu strpenia prosím.
Systém vyhľadáva zvolené
zariadenie) "
Hlasový výstup: "

Page 127 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón127TelefónVšeobecné informácie...............127
Pripojenie Bluetooth ..................128
Núdzové volanie ........................133
Obsluha ..................................... 133

Page 128 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 128TelefónDodržujte predpisy platné v
krajine, v ktorej sa práve
nachádzate.
Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej
oblasti a vždy vypnite mobilný
telefón na miesta

Page 129 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón129
Aktivácia Bluetooth
Ak je funkcia Bluetooth na portáli
telefónu deaktivovaná: nastavte
hodnotu Activation (Aktivácia) na On
(Zapnuté) a potvrďte nasledujúcu
správu.Zoznam zaria

Page 130 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 130Telefón
Portál telefónu môže byť teraz
rozpoznaný inými zariadeniami
Bluetooth.
Keď mobilný telefón rozpozná portál
telefónu, kód Bluetooth môžete zadať
do mobilného telefónu.
K