OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26129/w960_26129-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón71
Inicializácia telefónneho hovoruZadanie čísla
Stlačte tlačidlo PHONE a potom
zvoľte položku menu Zadajte číslo.
Zobrazí sa klávesnica.
Zadajte požadované číslo.
Ak chcete

Page 72 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Telefón
Ak chcete zmeniť poradie
usporiadania, stlačte tlačidlo
PHONE a potom vyberte položku
ponuky Nastav. telefónu .
Zvoľte Poradie zoraďovania , aby ste
zobrazili príslušnú podriad

Page 73 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón73
Prenos hovoru na slúchadlo
Výberom položky ponuky Pres. do
slúch. prenesiete hovor na mobilný
telefón. Zobrazí sa ponuka Súkromný
hovor .
Ak chcete preniesť hovor späť do inf

Page 74 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74Telefón
Ak chcete zobraziť textové správy v
aplikácii správ informačného
systému, aktivujte príslušnú funkciu v podponuke mobilného telefónu.
Ikonu Messages v domovskej ponuke
inform

Page 75 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón75
Upravte nastavenia podľa potreby.
Mobilné telefóny a
vysielačky CB
Pokyny na inštaláciu a návod na
obsluhu Pri inštalácii a obsluhe mobilného
telefónu musíte dodržiavať pokyny

Page 76 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76Často kladené otázkyČasto kladené otázkyČasto kladené otázky..................76Často kladené otázky
Rozpoznávanie reči? Funkcia rozpoznávanie reči
nepracuje správne. Ako môže
zle

Page 77 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Často kladené otázky77
Telefón?Ako môžem spárovať môj telefón s
informačným systémom?
! Aby ste spárovali telefón, stlačte
tlačidlo O, vyberte položku
ponuky Nastav. telefónu a p

Page 78 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78Často kladené otázky
?Informačný systém nemá tlačidlo
tónu na čelnom paneli. Ako
môžem zmeniť nastavenia tónu?
! Ponuka nastavení tónu je
prístupná cez Domovská stránka .
Stlač

Page 79 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Často kladené otázky79

Page 80 of 141

OPEL CASCADA 2014.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80RegisterAAdresár ......................................... 47
Aktivácia hudby Bluetooth ............37
Aktivácia informačného systému ..14
Aktivácia navigačného systému ...43
Aktivácia te