OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26130/w960_26130-0.png OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo209
Ak má byť tlak vzduchu v
pneumatikách znížený alebo zvýšený
na vozidlách so systémom
sledovania tlaku vzduchu v
pneumatikách, vypnite zapaľovanie.
Po nastaven

Page 212 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 210Starostlivosť o vozidlo
Pre výber systému sledovania tlaku
vzduchu v pneumatikách otáčajte
nastavovacím kolieskom.
Stav systému a výstrahy tlaku sa
zobrazia formou správy a blikajúcej
pr

Page 213 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo211
Zvoľte:■ Mierne pre komfortný tlak až do
3 ľudí
■ Eko pre ekologický tlak až do
3 ľudí
■ Max pre plné zaťaženie
Funkcia automatického učenia Po výme

Page 214 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 212Starostlivosť o vozidloVýmena pneumatiky a
rozmery kolesa
Ak sa nainštalujú pneumatiky iných
rozmerov, než boli pôvodné, môže
byť nutné preprogramovať rýchlomer a nominálny tlak vzdu

Page 215 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo213
pneumatiky, ktoré nezvyšujú rozmery
behúňa pneumatiky a podbehu o viac ako 7 mm (vrátane blokovacieho
uzáveru reťazí).9 Varovanie
Poškodená pneumatika môže
ked

Page 216 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 214Starostlivosť o vozidlo
3. Vyberte elektrický kábel avzduchovú hadicu z úložných
priestorov na spodnej strane
kompresora.
4. Naskrutkujte vzduchovú hadicu kompresora na prípojku na
nádobk

Page 217 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo215
12. Všetka tesniaca hmota jenapumpovaná do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by mal byť dosiahnutý počas
10 minút. Tlak vzd

Page 218 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 216Starostlivosť o vozidlo
Ak tlak poklesol pod 1,3 baru,
vozidlo nemôžete ďalej používať. Vyhľadajte pomoc v servise.
18. Súpravu na opravu pneumatík uložte do batožinového priestoru.
Po

Page 219 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo217
1. Uvoľnite kryty matíc koliespomocou skrutkovača a
demontujte. Stiahnite ozdobný
kryt kolesa pomocou háku.
Náradie vozidla 3 206.
Ráfiky zo zliatiny: Uvoľnite kry

Page 220 of 255

OPEL CASCADA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 218Starostlivosť o vozidlo
4. Zdvihák nastavte na požadovanúvýšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím bodom tak, aby
nedošlo ku skĺznutiu zdviháka.
Nasaďte kľúč na kolesá a pri
správn