OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26128/w960_26128-0.png OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Mechanická
prevodovka
Spiatočku raďte len v stojacom
vozidle. Po uplynutí 3 sekúnd po
zošliapnutí pedálu spojky stlačte
uvoľňovacie tlačidlo na voliacej páke
a zaraďte prevod.
Ak

Page 152 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda
Ak niektoré z kolies začne javiť sklon
k zablokovaniu, začne systém ABS
regulovať brzdný tlak v príslušnom
kolese. Vozidlo zostane riaditeľné,
dokonca i pri prudkom brzdení.
Hneď

Page 153 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151
Kontrolka R 3 92.
Elektrická parkovacia brzda
Použitie v stojacom vozidle
Potiahnite spínač m na približne
jednu sekundu. Elektrická parkovacia
brzda sa použije automaticky s
adekvá

Page 154 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 152Jazda
Kontrolka m bliká: elektrická
parkovacia brzda nie je úplne
zatiahnutá alebo uvoľnená. Ak
nepretržito bliká, uvoľnite elektrickú
parkovaciu brzdu a skúste zatiahnuť
znova.
Brzdov

Page 155 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153
Systém TC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne kontrolka b.
Keď systém TC pracuje, bliká b.
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku

Page 156 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 154Jazda
Systém ESC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne kontrolka b.
Keď systém ESC pracuje, bliká b.
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prv

Page 157 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155
Deaktivácia režimov SPORT a
TOUR opätovným stlačením
príslušného tlačidla.
V každom jazdnom režime Flex Ride
zapája do siete nasledujúce
elektronické systémy:
■ Kontinuálne

Page 158 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 156Jazda
NORMÁLNY režim
Všetky nastavenia systémov majú
štandardné hodnoty.
Ovládanie režimu jazdy
V manuálne zvolených jazdných
režimoch SPORT, TOUR alebo
NORMAL, ovládanie režimu jazd

Page 159 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157
Nepoužívajte tempomat pre
udržiavanie konštantnej rýchlosti,
keď to nie je rozumné.
Pri automatickej prevodovke aktivujte tempomat len v automatickom
režime.
Kontrolka m 3 97.
Zapnu

Page 160 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazda
Automatická deaktivácia:■ rýchlosť vozidla klesne pod cca. 30 km/h,
■ rýchlosť vozidla stúpne nad cca. 200 km/h,
■ stlačí sa pedál brzdy,
■ stlačí sa pedál spojky na dlh