OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26128/w960_26128-0.png OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49
■Nastavte oporu stehna tak, aby bol
medzi okrajom sedadla a dutinou pre koleno priestor široký asi nadva prsty.
■ Nastavte bedrovú opierku tak, aby podopierala prir

Page 52 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvky
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=zvýšenie sedadladolu=zníženie sedadlaSklon sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=predná stana vyššiedolu=predná s

Page 53 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51
Nastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Sklopenie sedadla
9 Varovanie
Cestujúci na zadných sedadlách
musia dávať pozor, aby ich
neza

Page 54 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvky
Nadvihnite uvoľňovaciu páčku a
sklopte operadlo dopredu. Sedadlo
sa automaticky posunie dopredu až po zarážku.
Pre vrátenie zdvihnite operadlo do
zvislej polohy a

Page 55 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53
Výška sedadla
Posuňte spínač nahor/nadol.
Sklon sedadla
Posuňte prednú časť spínača
smerom nahor/nadol.
Operadlá
Otočte spínač dopredu/dozadu.

Page 56 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvky
Bedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spínačom podľa svojich požiadaviek.
Pohyb operadla nahor a nadol:
stlačte spínač nahor alebo nadol.
Zvýšeni

Page 57 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Kúrenie
Nastavte vyhrievanie na požadované
nastavenie stlačením tlačidla ß pre
príslušné sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolka LED v tlačidle indikuje
nastaven

Page 58 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvky
Bezpečnostné pásy sú určené vždylen pre jednu osobu. Detský záchytný systém 3 64.
Pravidelne kontrolujte všetky súčasti
systému bezpečnostných pásov z
h

Page 59 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky579Varovanie
Nesprávna manipulácia (napr.
demontáž alebo montáž pásov)
môže aktivovať predpínače
pásov.
Aktivácia predpínačov
bezpečnostných pásov je indik

Page 60 of 257

OPEL CASCADA 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvky
Odopnutie
Ak chcete pás odopnúť, stlačte
červené tlačidlo na spone pásu.
Používanie bezpečnostného
pásu počas tehotenstva9 Varovanie
Aby sa zabránilo tlaku