OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26131/w960_26131-0.png OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 131 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón131
Keď portál telefónu rozpozná mobilný
telefón, nastavenie pripojenia sa
môže potvrdiť.
Mobilný telefón sa zaradí do
zoznamu zariadení a môže sa
ovládať cez portál telefón

Page 132 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 132Telefón
Zadajte zobrazený kód SAP do
mobilného telefónu (bez medzier). Na
obrazovke informačného systému sa
zobrazí PIN-kód mobilného telefónu.
Ak je funkcia PIN request
(Požiadavka n

Page 133 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón133
Odstránenie mobilného telefónuzo zoznamu zariadení Vyberte mobilný telefón v zozname
zariadení. V zobrazenej ponuke
vyberte Delete (Vymazať) a potvrďte
nasledujúcu správu.
Nas

Page 134 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 134Telefón
Konfigurácia čísla centra SMS
Číslo centra SMS je telefónne číslo,
ktoré slúži ako brána pre prenos
správ SMS medzi mobilnými
telefónmi. Toto číslo je väčšinou
vopred n

Page 135 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón135
Prostredníctvom Systému infozábavymôžete napríklad vytvoriť spojenie
pomocou telefónnych čísiel vo
svojom mobilnom telefóne alebo
zmeniť telefónne čísla.
Poznámky
V režime

Page 136 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 136Telefón
Telefónny zoznam
Po vytvorení spojenia sa telefónny zoznam porovná s telefónnym
zoznamom v dočasnej pamäti v
prípade, že je pripojená rovnaká karta
SIM alebo rovnaký telefón.

Page 137 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón137
Funkcie súvisiace so správami
Ak je mobilný telefón spárovaný v
režime SAP, cez portál telefónu
môžete prezerať, vytvárať a posielať správy. Správy môžete aj vymazať vt

Page 138 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 138Telefón
Odporúčania pre bezproblémovú
prevádzku:
■ Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie maximálneho
možného dosahu.
■ Maximálny prenosový výkon je 10 W.
■ Inštal

Page 139 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón139

Page 140 of 143

OPEL CASCADA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 140RegisterAAktivácia rádia ............................ 105
Aktivácia rozpoznávania reči ......122
Aktivovanie prehrávača CD ........116
Aktualizácia zoznamu staníc ......107
Automaticky ulo