OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26132/w960_26132-0.png OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Parkovacia brzdaManuálna parkovacia brzda9 Varovanie
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
mo

Page 152 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda
následné zošliapnutie pedálu
akcelerácie automaticky uvoľní
elektrickú parkovaciu brzdu. Toto nie
je možné, ak súčasne ťaháte aj
spínač.
Táto funkcia pomáha aj pri rozjazde

Page 153 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Podvozkové systémySystém regulácie preklzu
Systém ovládania pohonu (TC) je
súčasťou elektronického riadenia
stability (ESC) 3 152.
TC zlepšuje jazdnú stabilitu v prípade
potreby,

Page 154 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaElektronické riadenie
stability Systém elektronickej stabilizácie
vozidla (ESC) zlepšuje stabilitu jazdy
v prípade potreby, a to bez ohľadu na
typ povrchu vozovky alebo priľnavosť pneu

Page 155 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153
Ak sa vozidlo dostane do hraničnej
situácie s deaktivovaným systémom
ESP, systém znovu aktivuje ESP po
dobu trvania hraničnej situácie, keď
raz stlačíte brzdový pedál.
Systém ESC

Page 156 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 154Jazda
Režim TOUR
Nastavenia systémov sú
prispôsobené komfortnému štýlu
jazdy:
■ Tlmenie tlmičov reaguje jemnejšie.
■ Pedál akcelerátora reaguje podľa štandardných nastavení.
■

Page 157 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Systémy asistenta
vodiča9 Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie ako náhrada pozornosti vodiča.
Vodič preberá plnú
zodpovednosť, keď riadi vozidlo.

Page 158 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 156Jazda
Zníženie rýchlosti
Keď je tempomat aktívny, podržte koliesko v polohe SET/- alebo ho
opakovane otáčajte do polohy SET/-:
rýchlosť sa zníži plynulo alebo v
malých krokoch.
Vypnu

Page 159 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157
Aktivácia
Stlačte tlačidlo L. Ak ste predtým
aktivovali tempomat, po aktivácii
obmedzovača rýchlosti sa vypne a
kontrolka m zhasne.
Nastavenie obmedzenia
rýchlosti
S aktívnym obmedz

Page 160 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazda
Počas tejto doby bude obmedzenie
rýchlosti blikať na informačnom
centre vodiča a, v závislosti od
vozidla, bude znieť aj zvukový signál.
Ak uvoľníte pedál plynu, funkcia
obmedzova