OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26132/w960_26132-0.png OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo219
12. Všetka tesniaca hmota jenapumpovaná do pneumatiky.
Potom sa pneumatika nahustí.
13. Predpísaný tlak v pneumatike by mal byť dosiahnutý počas
10 minút. Tlak vzd

Page 222 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 220Starostlivosť o vozidlo
Ak tlak poklesol pod 1,3 baru,
vozidlo nemôžete ďalej používať. Vyhľadajte pomoc v servise.
18. Súpravu na opravu pneumatík uložte do batožinového priestoru.
Po

Page 223 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo221
1. Uvoľnite kryty matíc koliespomocou skrutkovača a
demontujte. Stiahnite ozdobný
kryt kolesa. Náradie vozidla
3 209.
Ráfiky zo zliatiny: Uvoľnite kryty
matíc koli

Page 224 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 222Starostlivosť o vozidlo
4. Zdvihák nastavte na požadovanúvýšku. Umiestnite ho priamo pod
zdvíhacím bodom tak, aby
nedošlo ku skĺznutiu zdviháka.
Nasaďte kľúč na kolesá a pri
správn

Page 225 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo223
Predné rameno dvíhacej platformy
pod podvozkom.
Rezervné koleso Niektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
namiesto rezervného kolesa.
Ak montujete

Page 226 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 224Starostlivosť o vozidlo
Odkrúťte maticu, odstráňte kužeľ
a vytiahnite rezervné koleso.
Pod rezervným kolesom sa
nachádza skrinka a vak s náradím
vozidla.
4. Vymeňte poškodené vozidlo

Page 227 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo225
Uloženie rezervného kolesa do
priehlbiny po vymenení
poškodeného kolesa
1. Zatvorte plátennú strechu a sklopte prepážku batožinového
priestoru.
2. Vyberte kryt p

Page 228 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 226Starostlivosť o vozidlo
Rezervné koleso so smerovou
pneumatikou Smerové pneumatiky musíte nasadiť
tak, aby sa otáčali v smere jazdy.
Smer otáčania je vyznačený
symbolom (napr. šípkou)

Page 229 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo227
■ Vypnite všetky nepotrebnéelektrické spotrebiče.
■ Pri núdzovom štartovaní sa nenakláňajte nad akumulátorom.
■ Svorky jedného pomocného káblu sa nesmú

Page 230 of 259

OPEL CASCADA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 228Starostlivosť o vozidloVlečenie
Ťahanie vozidla
Vložte skrutkovač do štrbiny na
spodnej časti krytu. Veko uvoľnite
opatrným pohybom skrutkovača
nadol.
Ťažné oko je uložené spolu s n