OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26135/w960_26135-0.png OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod11CD 600

Page 12 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12Úvod1;
Prístup na domovskú
stránku .................................. 17
2 SRCE (Zdroj)
Stláčaním môžete
prechádzať rôznymi
zvukovými zdrojmi
Prehrávač CD/MP3 ...............32
USB .

Page 13 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod1312 INFORádio: informácie o
aktuálnej stanici
Externé zariadenia CD/
MP3/WMA: informácie o
aktuálnej stope
13 Multifunkčný gombík
Otočenie: označenie
položiek ponuky alebo
nastavenie

Page 14 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14Úvod2 SRC (Zdroj)
Stlačenie: výber zdroja
zvuku ..................................... 25
Ak je aktívne rádio:
otočením nahor/nadol sa
naladí nasledujúca/
predchádzajúca
predvolená rozhla

Page 15 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod15Automatické vypnutie
Ak bol informačný systém zapnutý stlačením tlačidla X, keď bolo
zapaľovanie vypnuté, automaticky sa znova vypne po 10 minútach.
Nastavenie hlasitosti Otočte v

Page 16 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16ÚvodTelefón
Stlačením PHONE zobrazte hlavnú
ponuku telefónu s možnosťami pre
zadávanie alebo výber čísel.
Podrobný popis funkcií mobilného telefónu: 3 68.
Poznámky
Stručné infor

Page 17 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie17Základné operácieZákladné operácie.......................17
Nastavenia tónu ........................... 20
Nastavenia hlasitosti ....................21
Systémové nastave

Page 18 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Základné operácie
Stlačením multifunkčného gombíka
(Navi 950/Navi 650: stlačte vonkajší
krúžok) zobrazte druhú stránku
Domovská stránka s ďalšími
aplikáciami.
Použitím multif

Page 19 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie19Úprava nastavenia
Otočením multifunkčným gombíkom
zmeňte aktuálnu hodnotu nastavenia.
Stlačením multifunkčného gombíka
potvrďte nastavenú hodnotu.
Poznámky
V nasl

Page 20 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Základné operácie
Výber a aktivácia tlačidla na
obrazovke v hlásení funguje rovnako
ako pri výbere možnosti v ponuke.
Nastavenia tónu Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
Viac v spod
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 140 next >