OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26136/w960_26136-0.png OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189
Lievik sa nachádza v nákladnom
priestore.
Vložte lievik do plniaceho hrdla v
priamej polohe a jemným zatlačením
ju zasuňte.
Pomocou lievika doplňte naftu cez
plniace hrdlo.
Po doplnen

Page 192 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 190JazdaŤažné zariadenie
Všeobecné informácie Používajte len ťažné zariadenie,
ktoré bolo schválené pre Vaše
vozidlo. Odporúčame Vám, aby ste
zverili dodatočnú montáž ťažného

Page 193 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191byť znížená pri jazde po vozovkách s
miernym sklonom (menej než 8 %,
napr. diaľnice).
Maximálna celková povolená
hmotnosť jazdnej súpravy sa nesmie
prekročiť. Táto hmotnosť je

Page 194 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaVozidlá so súpravou na opravu
pneumatík
Vak s ťažným zariadením je
umiestnený v blízkosti súpravy na opravu pneumatiky pod krytom
podlahy batožinového priestoru.
Popruh je nasmerov

Page 195 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Kontrola napnutia tyče s guľovou
hlavou
● Červená značka na otočnom
regulátore musí ukazovať na
zelenú značku na tyči s guľovou
hlavou.
● Medzera medzi otočným gombíkom a t

Page 196 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaPripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou správne inštalovaná
● Zelená značka na otočnom regulátore musí ukazovať na
zelenú značku na tyči s gu

Page 197 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo195Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............196
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 196
Skladovanie vozidla ......

Page 198 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 199 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197● Hladina motorového oleje.
● Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte EČV.
Recyklácia vozidla po uplynutí doby životnosti
Inform

Page 200 of 271

OPEL CASCADA 2016  Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidlo
Posuňte bezpečnostnú poistku
smerom doľava a otvorte kapotu
motora.
Zaistite vzperu kapoty.
Ak je pri zapnutej funkcii Autostop
otvorená kapota, motor sa z
bezpečnost