OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26142/w960_26142-0.png OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Celú nádrž je potrebné naplniť
kvapalinou AdBlue, v opačnom
prípade nebude možné naštartovať
motor.
Upozornenie na vysoké
množstvo emisií
Ak množstvo emisií stúpne nad určit

Page 152 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 150JazdaVýpary nevdychujte, pretože majú
prenikavý zápach. Výpary nie sú pri
vdýchnutí škodlivé.
Nádrž na kvapalinu AdBlue je
potrebné doplniť úplne. Musí sa to
vykonať, ak sa už v

Page 153 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Automatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Manuálne radenie je možné
vykonávať v man

Page 154 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 152Jazda
Ak nie je zošliapnutý brzdový pedál,
kontrolka j sa rozsvieti.
Ak voliaca páka nie je v polohe P pri
vypnutom zapaľovaní, kontrolky j a
P budú blikať.
Pri zaraďovaní P alebo

Page 155 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153Ak je pri príliš nízkej rýchlosti vozidla
zvolený vyšší prevodový stupeň,
alebo ak je pri príliš vysokej rýchlosti
vozidla zvolený nižší prevodový
stupeň, nebude radenie
usk

Page 156 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 154Jazda
2. Uvoľnite poťah voliacej páky zostredovej konzoly z prednej
strany, ohnite ho nahor a otočte
doľava.
3. Vsuňte skrutkovač do otvoru čo najhlbšie a preraďte voliacu páku
z polohy

Page 157 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Pri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy (zvyšuje opotrebovanie
spojky).Výstraha
Neodporúčame počas jazdy držať ruku na voliacej páke.
Uk

Page 158 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 156JazdaAdaptívne brzdové svetláPočas brzdenia s plnou intenzitou
blikajú počas aktivácie ABS všetky tri
brzdové svetlá.
Porucha9 Varovanie
Ak je v systéme ABS porucha,
kolesá majú tenden

Page 159 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157napr. pri parkovaní s prívesom
alebo na svahu, potiahnite spínač
m dvakrát.
Elektrická parkovacia brzda sa
aplikuje vtedy, keď sa rozsvieti
kontrolka m 3 93.
Elektronickú parkovaciu

Page 160 of 275

OPEL CASCADA 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 158JazdaPo uvoľnení brzdového pedála po
zastavení v kopci, brzdy zostanú
aktivované ešte ďalšie dve sekundy.
Brzda sa uvoľní automaticky
okamžite potom, ako vozidlo začne
akcelerovať.
A