OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26140/w960_26140-0.png OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109
●Profil športového režimu
● Jazyky (Languages)
● Čas a dátum
● Nastavenia rádia
● Nastav. telefónu
● Nastavenia navigácie
● Nastavenia displeja

Page 112 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvkyNastav. vozidla● Klimatizácia a kvalita vzduchu
Autom. rýchlosť ventilátora :
Modifikuje úroveň prúdenia
vzduchu klimatizácie v kabíne v
automatickom režime

Page 113 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111Telematická služba
OnStar
OnStar je osobný asistent pre
pripojenie a servisného asistenta s
integrovaným prístupovým bodom
Wi-Fi. Služba OnStar je k dispozícii

Page 114 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvkyTlačidlo pre SOS
Stlačením [ nadviažete prioritné
núdzové spojenie so špeciálne
vyškoleným poradcom v núdzových
situáciách.
Stavový LED
Zelené svetlo:

Page 115 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113K dispozícii sú nasledujúce funkcie:● Odomykanie a zamykanie vozidla.
● Spustenie klaksónu a blikania svetiel.
● Kontrola hladiny paliva, životnosti motorov

Page 116 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkysystémov. Obsahuje aj informácie o
dieloch, ktoré pravdepodobne
vyžadujú údržbu, a o tlaku vzduchu v pneumatikách (len pre vozidlá so
systémom monitorovania t

Page 117 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115Tieto aktualizácie sa môžu vzťahovať
na ochranu osobných údajov. Zásady
ochrany osobných údajov nájdete vo
svojom konte.

Page 118 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 116OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......116
Spínač svetiel .......................... 116
Automatické ovládanie svetiel . 117
Diaľkové svetlá ........................ 118
Asis

Page 119 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie117Spínač svetiel s automatickým
ovládaním svetiel
Otočný spínač osvetlenia:
AUTO:automatické ovládanie
svetiel: Svetlomety sa
zapínajú a vypínajú
automaticky podľa
viditeľn

Page 120 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 118OsvetlenieSvetlomety sa navyše zapnú, ak sa
aktivujú stierače čelného okna na
niekoľko stieracích cyklov.
Detekcia tunela
Ak vojdete do tunela, svetlomety sa okamžite zapnú.
Adaptívne pr