OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26140/w960_26140-0.png OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda139JazdaRady pre jazdu........................... 140
Kontrola nad vozidlom .............140
Riadenie .................................. 140
Svetlá výška ............................ 140
Start

Page 142 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 140JazdaRady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom (neplatí počas funkcie
Autostop)
Mnoho zariadení v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač ria

Page 143 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda141Startovanie a
prevádzka
Zábeh nového vozidla
Nebrzdite zbytočne intenzívne počas
prvých niekoľko ciest.
Ak jazdíte s vozidlom prvýkrát, môže
sa z výfukovej sústavy odparovať
vo

Page 144 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 142JazdaKľúč nakrátko otočte do polohy 3 a
uvoľnite: automatický proces spustí
štartér s malým oneskorením, ak
motor beží, pozrite si časť
„Automatické ovládanie štartéra“.
Pre

Page 145 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda143AktiváciaSystém stop-štart je k dispozícii ak je
naštartovaný motor, vozidlo je v
pohybe a sú splnené všetky
podmienky uvedené nižšie v tejto
sekcii.
Vypnutie
Systém stop-štart d

Page 146 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 144Jazda● Klimatizácia umožňuje funkciuAutostop.
● Brzdy majú dostatočný podtlak.
● Nie je aktívna funkcia samočistenia filtra pevných
častíc.
● Od poslednej aktivácie funkcie Auto

Page 147 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda145Ak je k výstupu napájania pripojený
dodatočný elektrický spotrebič,
napríklad CD prehrávač, počas
reštartovania môže nastať
krátkodobý pokles energie.
Parkovanie9 Varovanie

Page 148 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 146JazdaVýfuk motora9Nebezpečenstvo
Výfukové plyny vznikajúce pri
spaľovaní paliva v motore,
obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý je bez farby a bez zápachu.
Vdychovanie tohto oxidu je

Page 149 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda147Čistenie prebehne najrýchlejšie pri
vysokých otáčkach a zaťažení
motora.
Po dokončení samočinného čistenia kontrolka % zhasne.
Katalyzátor Katalyzátor znižuje množstvo
škod

Page 150 of 273

OPEL CASCADA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 148JazdaNádrž na roztok AdBluePri ostávajúcom objeme pribl. päťlitrov sa aktivuje spínač hladiny
kvapaliny. Výstražné hlásenia sa
zobrazia len pod týmto limitom.
Objem nádrže 3 254.
Up