OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26145/w960_26145-0.png OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 71 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči71PonukaČinnosťHlasové príkazyPonuka
NavigáciaPridanie
prejazdového
bodu" Navi | Navigation | Destination ", "Add waypoint Directed Address "
" Navi | Nav

Page 72 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 72Rozpoznávanie rečiPonukaČinnosťHlasové príkazyPonuka
telefónuPárovanie
zariadenia" (Pair [Device] | Connect) "Vytočenie
telefónneho čísla" Digit Dial "
" ((Dial | Cal

Page 73 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón73TelefónVšeobecné informácie.................73
Pripojenie Bluetooth ....................74
Núdzové volanie ..........................75
Obsluha .......................................

Page 74 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 74Telefónpoužívanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Telefónny portál je certifikovaný
špec

Page 75 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón75Porovnajte kódy PIN zobrazené
v informačnom systéme a
zariadení Bluetooth (ak je to
potrebné) a potvrďte hlásenie v
zariadení Bluetooth.
● Ak SSP (zabezpečené jednoduché párov

Page 76 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 76Telefóna/alebo telefónne služby
znemožnia takéto procesy.
Informujte sa u svojho miestneho
operátora siete.
Číslo núdzového volania môže
závisieť od regiónu alebo krajiny.
Informujte

Page 77 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón77Zadajte požadované číslo.
Výberom položky Vymazať na
obrazovke alebo stlačením tlačidla
BACK na prístrojovej doske
odstránite posledné zadané číslo.
Ak chcete presúvať ku

Page 78 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 78TelefónAktivujte požadovanú možnosť.Poznámky
Pri používaní funkcie rozpoznávania
reči je potrebné brať do úvahy
poradie, teda „Zavolať Jánovi
Kováčovi“ alebo „Zavolať Ková

Page 79 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón79Ak chcete preniesť hovor späť do
informačného systému, vyberte
položku Prepojiť hovor v ponuke
Súkromný hovor .
Druhý telefonický hovor
Inicializácia druhého telefonického
h

Page 80 of 115

OPEL CASCADA 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 80TelefónAk sa nezobrazí žiadna správa,
vstúpte do menu Bluetooth na vašom
mobilnom telefóne, zvoľte názov
informačného systému a aktivujte
príslušnú prístupovú funkciu.
Poznámky
Ná