OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26146/w960_26146-0.png OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189
Dvierka palivovej nádrže je možné
otvoriť len keď je vozidlo odomknuté. Uvoľnite dvierka palivovej nádrže
zatlačením na dvierka.
Uzáver otvoríte tak, že ním pomaly
otočíte p

Page 192 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda
Inhibítor nesprávneho dopĺňania
paliva zaisťuje, že klapku plniaceho hrdla paliva možno otvoriť len
pomocou dýzy pre naftu alebo
lievikom na núdzové plnenie.
Pomaly otáčajte uzá

Page 193 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191Ťažné zariadenie
Všeobecné informácie Používajte len ťažné zariadenie,
ktoré bolo schválené pre Vaše
vozidlo. Odporúčame Vám, aby ste
zverili dodatočnú montáž ťažného

Page 194 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 192Jazdabyť znížená pri jazde po vozovkách s
miernym sklonom (menej než 8 %,
napr. diaľnice).
Maximálna celková povolená
hmotnosť jazdnej súpravy sa nesmie
prekročiť. Táto hmotnosť je

Page 195 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Vozidlá so súpravou na opravu
pneumatík
Vak s ťažným zariadením je
umiestnený v blízkosti súpravy na opravu pneumatiky pod krytom
podlahy batožinového priestoru.
Popruh je nasmerov

Page 196 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaKontrola napnutia tyče s guľovou
hlavou
● Červená značka na otočnom
regulátore musí ukazovať na
zelenú značku na tyči s guľovou
hlavou.
● Medzera medzi otočným gombíkom a t

Page 197 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195Pripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou správne inštalovaná
● Zelená značka na otočnom regulátore musí ukazovať na
zelenú značku na tyči s gu

Page 198 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 196Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............197
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 197
Skladovanie vozidla ......

Page 199 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo197Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 200 of 279

OPEL CASCADA 2018.5  Používateľská príručka (in Slovak) 198Starostlivosť o vozidloOpätovné uvedenie vozidla do
prevádzky
Keď sa vozidlo vráti do prevádzky: ● Pripojte svorku k zápornému vývodu akumulátora vozidla.
Aktivujte elektroniku elektri