OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26146/w960_26146-0.png OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Systém sa nedeaktivuje, keď
odomknete dvere vodiča kľúčom
alebo stlačením tlačidla centrálneho
zamykania v priestore pre
pasažierov.
Poplach
Keď sa spustí poplach,

Page 32 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáVonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Tvar zrkadla spôsobuje, že sa objekty javia ako menšie, čo ovplyvní
schopnosť odhadovať vzdialenosti.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol

Page 33 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Vyhrievané spätné zrkadlá
Ovláda sa tlačidlom Ü.
LED v tlačidle indikuje aktiváciu.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a po uplynutí krátkej doby sa
automaticky vyp

Page 34 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknáOkná
Čelné sklo Čelné sklo odrážajúce teplo
Čelné sklo odrážajúce teplo má
ochrannú vrstvu, ktorý odráža
slnečné žiarenie. Odrážať môže aj
dátové si

Page 35 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33
Potiahnutím spínača otvorte,
stlačením zatvorte príslušné okno.
Miernym stlačením alebo potiahnutím spínača po prvú zarážku: okno sa
pohybuje nadol alebo nahor

Page 36 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáKomfortné ovládanie diaľkovým
ovládačom
Okná a plátenná strecha sa dajú
ovládať diaľkovo z vonkajšej strany
vozidla.
Otvorenie
● Raz krátko stlačte c: dvere

Page 37 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná355.Zatlačte spínač po druhú zarážku,
pokým sa okno nezačne otvárať
automaticky.
6. Tento postup zopakujte pre každé
okno.
Vyhrievanie zadného okna
Ovláda sa tlači

Page 38 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáPred opustením vozidla vyberte
kľúč zapaľovania, aby ste zabránili
neželanému používaniu okien a
plátennej strechy.
Ovládanie spínačom na stredovej
konzole
Funguj

Page 39 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37Zatvorte plátennú strechu
Stlačte a podržte e, kým sa plátenná
strecha, kryt plátenej strechy a okná úplne nezatvoria. Počas tejto
operácie sa najprv všetky okná

Page 40 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, okná
Ak nie sú splnené niektoré z
týchto požiadaviek, zaznie
výstražný signál a v informačnom
centre vodiča (DIC) sa zobrazí
správa, keď aktivujete spínač a
pláten