OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26144/w960_26144-0.png OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo199Výstraha
Iba kvapalina ostrekovača sdostatočnou koncentráciou
nemrznúcej kvapaliny poskytuje
dostatočnú ochranu v prípade
nízkej teploty a po náhlom poklese teplot

Page 202 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidloOchrana proti vybitiu akumulátora
3 127.
Odpojenie akumulátora
Ak je potrebné odpojiť akumulátor
vozidla (napríklad z dôvodu údržby),
nasledujúcim spôsobom je po

Page 203 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201● Ďalšie informácie nájdete vUžívateľskej príručke.
● V blízkosti akumulátora vozidla sa môžu vyskytovať výbušné
plyny.
Odvzdušnenie palivového systé

Page 204 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloHalogénové svetlomety
Bihalogénový svetlomet (1) s jednou
žiarovkou pre diaľkové aj stretávacie
svetlá.
Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu cez
deň (2) .
Stretávaci

Page 205 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu
cez deň (2)
1. Otočte objímkou žiarovky (2) proti
smeru hodinových ručičiek, aby
sa odpojila. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflek

Page 206 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidloOsvetlenie rohu
1. Otáčajte vekom proti smeruhodinových ručičiek a vytiahnite
ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte ho. Vytiahn

Page 207 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205
2. Odpojte objímku žiarovky zkonektora stlačením príchytnej
západky.
3. Vyberte a vymeňte žiarovku v objímke žiarovky a nasaďte
konektor.
4. Vložte objímku so

Page 208 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidlo
3. Žiarovku vyberiete z objímky aotočte ňou proti smeru
hodinových ručičiek.
4. Vymeňte žiarovku a vložte novú žiarovku do objímky a otočte ňou
v smere hodin

Page 209 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2073. Vybratie a výmena žiarovky
4. Vložte držiak žiarovky do konzoly zadného svetla a otočte ho v
smere chodu hodinových ručičiek.
5. Zatvorte kryt tak, že najprv v

Page 210 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidloBočné smerovkyAk chcete vymeniť žiarovku, vyberte
puzdro svetla:
1. Posuňte svetlo do ľavej strany a odstráňte ho pomocou pravého
konca.
2. Otočte držiak žiarovk