OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169pomocou zvukových signálov. Vodič
musí kontrolovať zrýchlenie,
brzdenie, riadenie a preraďovanie prevodových stupňov.
Systém použije snímače predného
parkovacieho asistenta spolu

Page 172 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaFunkcia
Ak vozidlo prechádza vedľa radu áut
a systém je aktivovaný, pokročilý
parkovací asistent začne hľadať
vhodné parkovacie miesto. Keď
systém nájde vhodné parkovacie
miest

Page 173 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171
Úspešný parkovací manéver je
znázornený symbolom koncovej
polohy.
Vždy dávajte pozor na zvuk predného a zadného parkovacieho asistenta.
Nepretržitý zvuk znamená, že
vzdialenos

Page 174 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaZákladné poznámky o systémochparkovacieho asistenta9 Varovanie
Za určitých podmienok môže
určitý typ lesklého povrchu objektu alebo odev, rovnako tak ako určitý
typ vonkajšieho h

Page 175 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173ktoré nemusia byť viditeľné vo
vnútornom alebo vo vonkajších
zrkadlách.
Snímače systému sa nachádzajú v nárazníku na ľavej a pravej strane
vozidla.9 Varovanie
Upozornenie na bo

Page 176 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaKeď vozidlo vlečie príves, systém sa
deaktivuje.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol je
navrhnuté tak, aby ignorovalo
statické predmety, ako sú zvodidlá,
stĺpiky, obrubníky, steny a n

Page 177 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Oblasť zobrazená kamerou je
obmedzená. Vzdialenosť obrazu
zobrazeného na displeji sa líši od
skutočnej vzdialenosti.
Vodiace čiary
Dynamické vodiace čiary sú
horizontálne čiary v

Page 178 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda●Ľad, sneh, bahno alebo čokoľvek
iné pokrýva objektív kamery.
Vyčistite objektív, opláchnite ho
vodou a utrite ho jemnou
handričkou.
● Došlo k nehode v zadnej časti vozidla.

Page 179 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Indikácia viacerých značiek na
displeji je možná.
Výkričník v rámčeku označuje, že
bola zaznamenaná dodatková
značka, ktorú systém nedokáže
rozoznať.
Systém je aktívny a

Page 180 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazda
Funkcia upozornenia sa dá aktivovať
alebo deaktivovať v ponuke
nastavenia na stránke asistenta
dopravných značiek stlačením
SET/CLR na páčke ovládania
smeroviek.Keď sa zobrazí s