OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26152/w960_26152-0.png OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná19Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 19
Dvere ........................................... 23
Zabezpečenie vozidla ..................26
Vonkaj

Page 22 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, okná
Ovláda:■ Centrálne zamykanie 3 20
■ Zamykací systém proti odcudzeniu 3 26
■ Elektricky ovládané okná 3 29
Rádiový diaľkový ovládač má dosah
až do 5 metr

Page 23 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21
Zatiahnutím za vnútornú kľučku dverí
sa odomknú a otvoria príslušné
dvere.
Z bezpečnostných dôvodov nemôže byť vozidlo zamknuté, keď je kľúč v
spínači z

Page 24 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, okná
Stlačte tlačidlo e. Všetky dvere,
vrátane zadných dverí/zadných
výklopných dverí a posuvných
bočných dverí, sú zamknuté.
Automatické zamykanie
Vozidlo sa dá

Page 25 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23DverePosuvné dvere
Potiahnite páčku na vnútornej kľučke
a posuňte dvere.
Výstraha
Pred jazdou vozidlom sa uistite, že bočné dvere sú úplne zatvorené azaistené.
C

Page 26 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, okná
Dvere sa otvárajú zvnútra vozidla
stlačením vnútornej kľučky.
Pravé zadné dvere sa uvoľňujú
pomocou páčky.
9 Varovanie
Zadné svetlá môžu byť zakryté, ak
s

Page 27 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Batožinový priestor
Dvere batožinového priestoru Otvorenie
Stlačte tlačidlo pod lištou.
9 Nebezpečenstvo
Pri preprave objemných
predmetov nejazdite s otvorenými alebo

Page 28 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, okná
Núdzové otváranie zadných
výklopných dverí z interiéru vozidla
Prístupový otvor (označený šípkou)
umožňuje uvoľnenie západky
zadných výklopných dverí pom

Page 29 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27
Ak pri štartovaní svieti kontrolka d,
došlo k poruche v systéme; motor sa
nedá naštartovať. Vypnite
zapaľovanie a skúste naštartovať
znova.
Ak d zostane svietiť,

Page 30 of 189

OPEL COMBO 2014 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáSklopenie
S ohľadom na bezpečnosť chodcov je
uchytenie vonkajších spätných
zrkadiel konštruované tak, že sa pri
dostatočne silnom náraze vyklopia zo
svojej polohy.