OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26154/w960_26154-0.png OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo149
všetky relevantné požiadavky
ohľadom takýchto kombinácií kolies a
pneumatík.
Ak používate kryty kolies a
pneumatiky, ktoré neboli schválené,
pneumatiky nesmú

Page 152 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 150Starostlivosť o vozidlo
Ak máte defekt pneumatiky:
Zatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte prvý prevodový stupeň alebo
spiatočku.
Súprava na opravu pneumatiky môže
byť umiestnená pod pred

Page 153 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo151
ešte 5 minút v plnení pneumatiky.
Ak do 5 minút stále nedosiahnete
tlak 1,8 bar, pneumatika je príliš
vážne poškodená. Vyhľadajte
pomoc v servise.
Nepoužívajt

Page 154 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 152Starostlivosť o vozidlo
2. Otočením nádržky proti smeruhodinových ručičiek ju vytiahnite.
3. Vložte novú nádržku a otočte ju v smere hodinových ručičiek.
4. Pripojte vzduchovú hadi

Page 155 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo153
2. Pevne pripevnite nástrčkový kľúčna matice kolies a každú maticu
uvoľnite polovičnou otáčkou.
3. Podperné body vozidla pre zdvihák sa nachádzajú vpredu a

Page 156 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 154Starostlivosť o vozidloRezervné kolesoNiektoré vozidlá sú vybavené
súpravou na opravu pneumatík
3 149 namiesto rezervného kolesa.
Rezervné koleso môže byť
klasifikované ako núdzové

Page 157 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo155
4. Vyberte rezervné koleso spodvozidla.
5. Odskrutkujte gombík 2 a uvoľnite
káblovú prípojku 1 z rezervného
kolesa.
6. Vymeňte koleso.
7. Umiestnite vymenené kol

Page 158 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 156Starostlivosť o vozidlo
1. Nástrčkovým kľúčom na maticekolies odskrutkujte dve skrutky a
odnímte rezervné koleso z
držiaka. Náradie vozidla 3 144.
2. Vymeňte koleso.
3. Umiestnite vyme

Page 159 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo157Štartovanie pomocou
štartovacích káblov
Neštartujte s rýchlonabíjačkou.
Vozidlo s vybitým akumulátorom
môžete naštartovať pomocou
štartovacích káblov a akum

Page 160 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 158Starostlivosť o vozidlo
Poradie pripojenia káblov:1. Pripojte červený kábel ku kladnému vývodu pomocného
akumulátora.
2. Pripojte druhý koniec červeného kábla ku kladnému vývodu
vybi