OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26154/w960_26154-0.png OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Okná
Čelné sklo Nálepky na čelnom skle
Nenaliepajte nálepky, napr. diaľničné
nálepky alebo podobné nálepky na
čelné sklo v oblasti vnútorného
spätného zrkadla

Page 32 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, okná
Preťaženie
Pri opakovanom otváraní a zavieraní
okien v rýchlom slede sa prevádzka
okien preruší na určitý čas.
Inicializácia elektricky ovládaných okien
Ak nie

Page 33 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Zadné okná
Otváranie zadných dverí
Pre otvorenie posúvajte páčku
smerom von, kým sa úplne neotvorí
okno.
Pre zatvorenie potiahnite páčku a
potom tlačte, kým sa

Page 34 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 32Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 32
Predné sedadlá ........................... 33
Zadné sedadlá ............................. 36

Page 35 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky33
Zadné opierky hlavy, nastavenie
výšky
Potiahnite opierku hlavy nahor alebo
stlačením západky uvoľnite opierku a
zatlačte ju nadol.
Demontáž Zadné opierky hlavy,

Page 36 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 34Sedadlá, zádržné prvky
mierne pokrčené. Posuňte sedadlo
predného spolucestujúceho čo
najďalej dozadu.
■ Seďte tak, aby vaše plecia boli čo možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sk

Page 37 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky35
Operadlá
Otáčajte kolieskom. Počas
nastavovania operadla sa oň
neopierajte.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=vyššiedolu=nižšie
Pohybujte páčkou a

Page 38 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 36Sedadlá, zádržné prvkyKúrenie
Vyhrievanie sedadiel aktivujte
stlačením tlačidla ß na príslušnom
prednom sedadle pri zapnutom
zapaľovaní. Aktivácia sa signalizuje svetlom LED na tlači

Page 39 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky37
■Zaistite sklopené sedadlo vo zvislej
polohe pripojením flexibilného
povrazu, ktorý sa nachádza na
ráme sedadla, k opierke hlavy
zadného sedadla.
Vyklápanie seda

Page 40 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 38Sedadlá, zádržné prvky
■ Zdvihnite operadlo a namontujteopierku hlavy.
■ Operadlo je správne zacvaknuté, keď červenú značku na
uvoľňovacej páke nie je vidieť.9 Varovanie
Pri montá