OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26154/w960_26154-0.png OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79
V závislosti od modelového variantumôže kontrolka I blikať
nasledujúcimi spôsobmi:
■ počas 1 minúty každé 2 hodiny, alebo
■ v trojminútových cykloch s

Page 82 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvky
Systém Stop-Štart 3 106.
Vonkajšie osvetlenie
8 svieti zeleno.
Vonkajšie osvetlenie svieti 3 90.
Porucha vonkajšieho osvetlenia µ svieti žlto.
Chybné je jedn

Page 83 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81
a multifunkčná verzia s ďalšími
meniteľnými nastaveniami.
Niektoré zo zobrazených funkcií sa
líšia, keď je vozidlo v pohybe a keď
stojí. Niektoré možno

Page 84 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvky
Pre posúvanie sa nahor v obrazovke
a možnostiach ponuky alebo
zvýšenie zobrazenej hodnoty stlačte
tlačidlo R. Stlačte a podržte stlačené
pre rýchle zvýšen

Page 85 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83
Zvukový tón zaznie vždy pri stlačení
tlačidla SETq, R alebo S.
Výstražné zvukové signály 3 86.
BAG P (Aktivácia/deaktivácia
predného a bočného airba

Page 86 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvky
SPEED BEEP (Akustická výstraha
obmedzenia rýchlosti)
Aktivujete alebo deaktivujete
akustickú výstrahu alebo zmeníte
rýchlostné obmedzenie. Môžete
uložiť ak

Page 87 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85
Vyberte Spotreba a potvrďte. Keď je
jednotka Vzdialenosť nastavená na
km , je možné nastaviť jednotku
merania spotreby paliva buď na
l/100km alebo na km/l.

Page 88 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkypredného spolucestujúceho,
vzniká riziko smrteľného zranenia
dieťaťa.
Hrozí riziko smrteľného zranenia dospelej osoby, ktorá sedí na
sedadle s deaktivovaným

Page 89 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87Správy palivového
systému
Systém vypnutia prívodu paliva
V prípade kolízie s určitou mierou
závažnosti sa z bezpečnostných
dôvodov vypne prívod paliva a
au

Page 90 of 185

OPEL COMBO 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvky
Počítadlo B sa dá deaktivovať
prostredníctvom informačného
centra vodiča 3 80.
Vynulovanie informácií
palubného počítača Pre vynulovanie palubného poč